Povjerenstvo za procjenu prijava na Otvoreni natječaj za male potpore objavljuje Izvješća o zaprimanju prijava neprofitnih organizacija za sufinanciranje njihovih projekata ili projektnih aktivnosti sukladno kriterijima Otvorenog natječaja za male potpore.

Povjerenstvo za procjenu prijava na Otvoreni natječaj za male potpore je u periodu od 15. veljače do 30. ožujka 2020. godine zaprimilo 11 prijava neprofitnih organizacija za sufinanciranje njihovih projekata ili projektnih aktivnosti sukladno kriterijima Otvorenog natječaja za male potpore. Gradonačelnik je donio odluke o financiranju 11 zaprimljenih prijava, od kojih je zbog epidemije COVID 19 odustalo od realizacije 5 korisnika.

Gradonačelnik je donio odluke o financiranju zaprimljenih projekata temeljem članka 25. i članka 26. Pravilnika o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke .

Zbog nastale situacije u svezi korona virusa COVID – 19, Otvoreni natječaj za male potpore  Ureda Grada je obustavljen od 1. travnja 2020. godine do daljnjega te rezultata Otvorenog natječaja za male potpore za kvartalno razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine nema.