Predstavljanje mozaika „I am: Ready“ umjetnice Tee Teodorović dio je ovogodišnjeg programa Mentalfesta – Festivala mentalnog zdravlja koji se u organizaciji Doma za starije osobe Turnić s partnerima obilježava povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja.

Izrada mozaika započela je 2021. godine u okviru projekta „Preporod tradicionalnog“, sufinanciranog od strane Studentskog kulturnog centra Rijeka. U djelu su sakrivene dvije ljudske figure, koje su okrenute jedna prema drugoj i polako se približavaju, što se može protumačiti kao veza između dvije srodne duše, koje ne moraju biti nužno odnos muško – žensko, nego, odnos između istinitog i lažnog, prošlog i sadašnjeg tj. novog i starog, poznatog i nepoznatog, straha i hrabrosti, itd.

Predstavljanje mozaika I am ready u Parku Pomerio

Umjetnica i autorica mozaika Tea Teodorović

Visina mozaika je 4,3 metra, a dužina oko 3 m, a ideja projekta bila je i da se u njegovu izradu uključe i studenti Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci kako bi unaprijedili vještine svoga zanata.

Uz autoricu, predstavljanju mozaika prisustvovali su i riječki gradonačelnik Marko Filipović, zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije koji podupire ovaj projekt, prim. Nataša Dragaš Zubalj, dr.med., mentor djela i vizualni umjetnik te asistent na Akademiji primijenjenih umjetnosti Rijeka Radovan Kunić i voditeljica Studentskog kulturnog centra Rijeka Jana Ažić.

Predstavljanje mozaika I am ready u Parku Pomerio

Mozaik “I am: Ready” u Parku Pomerio

Kako je istaknula autorica mozaika, umjetnica Tea Teodorović njeni radovi, pa tako i ovaj, nastaju iz osobnih iskustava povezanih s problemima mentalnog zdravlja. „Nastojala sam ovim djelom, kao i nekim mojim ranijim kiparskim djelima dinamiku ranjivosti pretvoriti u umjetnička djela sa skrivenim figurama, što je i svojevrsna metafora, jer primjerice, anksioznost, depresija i neki ostali problemi mentalnog zdravlja često nam nisu vidljivi na prvi pogled, već je potrebno da im se približimo i više se na njih fokusiramo“, rekla je Teodorović i zahvalila Gradu Rijeci na ustupanju prostora za postavljanje mozaika, te Komunalnom društvu Čistoća, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Studentskom kulturnom centru Rijeka na potpori prilikom realizacije ovog projekta te Muzeju grada Umaga uz čiju su pomoć izrađene keramičke pločice korištene prilikom izrade mozaika.

Predstavljanje mozaika I am ready u Parku Pomerio

Mozaik “I am: Ready” u Parku Pomerio

Gradonačelnik Filipović istaknuo je važnost sudjelovanja čitavog niza institucija na ovom projektu koji za cilj ima isticanje važnosti mentalnog zdravlja. „Ovog tjedna održan je u sklopu Festivala mentalnog zdravlja čitav niz događanja i aktivnosti upravo s tim ciljem. Drago mi je što je ovaj mozaik postavljen baš ovdje, u Parku Pomerio koji je uređen 2018. godine i vjerujem da će ovaj rad ostaviti trag u prostoru“, rekao je gradonačelnik Filipović.

Zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Nataša Dragaš Zubalj istaknula je kako Zavod podržava sve aktivnosti vezane uz prevenciju mentalnih poremećaja te kako je riječ o izuzetno važnoj temi o kojoj se više treba govoriti tijekom cijele godine.