Započeli su radovi na uređenju 5000 m2 novog Parka Pomerio. Riječ je o području omeđenom ulicama Ivana Rendića, Ive Marinkovića, Pomerio i stubištem koje spaja ulice Ive Marinkovića i Pomerio.

Radovi su započeli 30. svibnja, očekuje se da će trajati šest mjeseci, a izvodi ih tvrtka Godina gradbeništvo in druge storitve d.o.o., odabrana kao najpovoljnija na javnom natječaju. Cijena radova iznosi 6.435.213,49 kuna.

Parkom će dominirati zelene i hortikulturno uređene površine, a bit će sačuvani postojeći hrastovi crnike uz ulaz u javno sklonište te visoka stabla trnovca na sadašnjem dječjem igralištu. Parkom će prolaziti staze za šetnju te će biti uređena i mjesta za odmor korisnika, ali i nove površine za igru djece.

U novom parku bit će uređen i vodeni zdenac, postavljena nova rasvjetna tijela, garniture za sjedenje i odmor, klupe za sunčanje, pergola, koševi za smeće, sprave za igru djece te kose stubišne platforme namijenjenu kretanju osoba smanjene pokretljivosti.

Radovi su započeli 30. svibnja, očekuje se da će trajati šest mjeseci

Radovi su započeli 30. svibnja, očekuje se da će trajati šest mjeseci

Kako bi se cijelim područjem parka mogle kretati i osobe smanjene pokretljivosti, na mjestu veće visinske denivelacije u sklopu parkovne površine, a potom i na pješačkom spoju Ulice Ivana Rendića s Ulicom Ive Marinkovića, planira se i ugradnja pokretne kose platforme kao posebnog uređaja za savladavanje visinskih razlika.

Postojeći ulaz u sklonište bit će premješten zbog izvedbe dijela kraka stubišta koje spaja ulice Ive Marinkovića i Pomerio.

Bit će izgrađena i nova (zamjenska) trafostanica koja se izvodi kao podzemna građevina na samom ulazu u park. U sklopu uređenja parka izvest će se i nova javna rasvjeta.

Javni sanitarni čvor planira se izgraditi kao manja prizemna građevina prislonjena uz postojeći potporni zid u Ulici Ive Marinkovića. Na krovu građevine planira se u razini s nogostupom Ulice Ive Marinkovića urediti vidikovac.

U Ulici Pomerio bit će premještena tipska autobusna nadstrešnica, uz novo autobusno ugibalište.