Učenici riječkih i županijskih osnovnih škola uključili su se u obilježavanje Svjetskog dana nepušenja čiji je ovogodišnji moto “Duhan – slama srca”.

U obilježavanju je sudjelovalo oko 300 učenika od 3. do 7. razreda, koji su na Korzu složili u formaciju srca te kao simbol želje za odlaskom duhanskog dima iz grada Rijeke u zrak pustili crne balone.

Također, učeničke poruke gradu Rijeci, koje su učenici napisali prema dogovoru sa školama, zalijelili su na plakate. Sve poruke će se moći pročitati na facebook stranici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije „Birajte zdravlje“.

Između ostaloga, učenici su poručili „Nije lijepo živjeti u gradu gdje se ljudi guše, zato što stalno puše. Grad treba mirisati na cvijeće, tako je reklo dječje vijeće.“ Ili pak „Ja želim živjeti u lijepom, mirisnom radu, da prestanu pušiti svi, jer štete samom sebi. Bit će im crna i prljava pluća kao crna kuća“.

Manifestaciju je organizirao Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u sklopu programa “Trening životnih vještina”. Program, koji ima potporu Grada Rijeke, pruža informacije o štetnosti rizičnih ponašanja i konzumiranja cigareta, alkohola i droge te promiče zdravlje i osobni razvoj učenika.

U sklopu programa provode se radionice za učenike od 3. do 7. razreda osnovnih škola. Radi se na razvijanju samopoštovanja, samopouzdanja, samokontrole, komunikacijskih i socijalnih vještina, razvijaju se vještine suočavanja s pritiskom vršnjaka i dr. Program provode razrednici i/ili stručni suradnici na satu razredne zajednice, koji su prošli posebnu edukaciju za provedbu programa.