U veljači 2013. godine u funkciji će biti “Start- up” inkubator namijenjen isključivo mladim ljudima koji su pokazali interes za bavljenje poduzetništvom. Tako je odlučeno na kolegiju gradonačelnika Vojka Obersnela, na kojem je zaključeno da će ugovorena zakupnina za djelatnost knjižara i antikvarijata i u 2013. godini biti umanjena za 50%,što je uz prethodno smanjenje spomeničke rente i komunalne naknade, dio antirecesijskim mjera za oporavak poduzetništva.

Kao i u ovoj godini, tako će i u 2013. godini za djelatnost knjižara i antikvarijata u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Rijeke ugovorena zakupnina biti umanjena za 50% i to svim zakupcima koji sa Gradom imaju sklopljene ugovore za te djelatnosti. To odobrenje, kazao je pročelnik Šarar, traje do 31. prosinca 2013. godine, a produžit će se zaključkom gradonačelnika i u 2014. godini, ovisno o gospodarskim kretanjima u gradu Rijeci i Republici Hrvatskoj. Šarar je naglasio kako je Grad ovu odluku donio motiviran teškim stanjem u izdavaštvu i zbog činjenice da su respektabilne knjižare u centru Rijeke živi akteri na kulturnoj sceni, jer organiziraju brojne programe, pa su kao takvi dio sustava kulturne politike grada.

88. gradonačelnikov kolegij

Gradonačelnik Obersnel podsjetio je na 1990-te godine, kada na riječkom Korzu gotovo nije postojala niti jedna knjižara, jer izdavačka djelatnost i prodaja knjiga nisu mogle naći interes u tržišnim uvjetima poslovanja. “Poticajnim mjerama proteklih deset godina uspjeli smo oživjeti tu djelatnost i ponovno je vratiti na Korzo, iako mnogi misle da bi na njihovom mjestu trebalo biti nešto drugo, što donosi veći profit. Mi smo se ipak odlučili za ovo, smanjujući zakupninu, a među antirecesijskim mjerama koje smo već uveli je smanjenje komunalne naknade u užem centru grada te smanjenje spomeničke rente”, poručio je gradonačelnik. Prema riječima samih voditelja knjižara i antikvarijata, mjera smanjenja zakupnine u ovakvim ekonomskim prilikama, značajno im je pomogla u poslovanju odnosno uopće održanju djelatnosti. Pa iako se za ovom mjerom nisu poveli svi ostali hrvatski gradovi, smatra se da Rijeka treba nastaviti s ovom ciljanom olakšicom kao jasnim pokazateljem svog uvjerenja da su kultura, edukacija i obrazovanje temeljni za održanje dostignute razvojne razine društva, kao i za daljnji rast.

Za 1.200 riječkih umirovljenika stižu poklon bonovi od 300 kuna
Povodom božićno-novogodišnjih blagdana Grad Rijeka dodjelit će novčanu pomoć u obliku poklon-bona u vrijednosti od 300 kuna za oko 1.200 umirovljenika koji imaju prebivalište na području grada Rijeke i čija mirovina ne prelazi iznos od 1.400 kuna (računajući u iznos mirovine i zaštitni dodatak uz mirovinu). O tome je izvijestila je pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat, čiji je odjel zadužen za sklapanje ugovora o korištenju bonova s tvrtkom “Brodokomerc-nova” d.o.o. Rijeka. Bonovi se već danas šalju na kućne adrese umirovljenika, a preuzimanje namirnica moguće je ostvariti u razdoblju od 15. prosinca 2012. godine do 15. siječnja 2013. godine. Grad Rijeka već niz godina, povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, osigurava dodatna sredstva za socijalnu zaštitu najugroženije kategorije umirovljenika dodjeljivanjem poklon-bonova određene novčane vrijednosti za preuzimanje namirnica u pojedinim trgovinama. Za navedeno je u financijskom planu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb u 2013. godini osigurano 360.000 kuna, s obzirom na to da se Ugovor o financiranju poklon-bonova za umirovljenike sklapa ovoj godini, a sredstva terete proračun iduće godine.

88. gradonačelnikov kolegij

Za obnovu pročelja zgrada u užem centru Rijeka u iduće dvije godine 12,5 milijuna kuna od spomeničke rente
Na gradonačelnikovom kolegiju utvrđen je prijedlog Liste prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada Rijeke za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke za 2013. i 2014. godinu. Pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar izvijestio je o rekordnom broju ovogodišnjih prijava, ukupno 29, a prioritete imaju zgrade na adresama Tizianova 9, Dolac 8, Dolac 3, P.R.Vitezovića 6, Omladinska 1, Strossmayerova 26, Adamićeva 16, Šet. V. Nazora 6, Kalvarija 1, Moše Albaharija 3, a, 5, Slaviše V. Čiče 18, Prvoga maja 12, Brajšina 20, Moše Albaharija 2, Tizianova 5, Tizianova 1, Šet. I.G. Kovačiča 29, Franje Račkog 5, Kalvarija 5, Vidikovac 24, Stube M. Remsa 13a, Adamićeva 10, Janeza Trdine 7. Odjel gradske uprave za kulturu s vlasnicima odnosno suvlasnicima građevina s Liste prioriteta sklopit će Ugovore o sufinanciranju Programa sanacije i obnove pročelja i krovova, u kojem će se pobliže regulirati omjeri i uvjeti sufinanciranja Programa.
Izražavajući zadovoljstvo što su vlasnici stanova u ovim zgradama prepoznali mogućnosti ovoga programa, gradonačelnik je kazao da Grad u sanaciji pročelja ovih zgrada sudjeluje po dvije osnove. Radovi se sufinanciraju sredstvima spomeničke rente, a u proteklih pet godina u tu je svrhu utrošeno oko 9 milijuna kuna. Iduće dvije godine fasade će biti obnavljane sa 12,5 milijuna kuna od spomeničke rente. Pored navedenog, grad u obnovi pročelja zgrada sudjeluje i u zgradama u kojima je vlasnik stanova, proporcionalno vlasničkom udjelu. Obersnel je naglasio da će u idućih 4-5 godina u potpunosti biti obnovljene fasade u užem centru grada.

Rijeka dobiva treći “Start- up” inkubator namijenjen mladima
Nakon prvog inkubatora koji je Grad Rijeka sredinom 1990-ih godina pokrenuo na Rujevici, a potom i drugog u Baračevoj ulici, u veljači 2013. godine u funkciji će biti i treći, namijenjen isključivo mladim ljudima koji su pokazali interes za bavljenje poduzetništvom. Naime, u prostoru u vlasništvu Grada Rijeke u Ružićevoj 14 ulici tada će s radom početi “Start-up Rijeka” koji Grad počinje u suradnji sa sveučilišnom zajednicom, a na današnjem kolegiju odlučeno je da će se prostor urediti i opremiti proračunskim sredstvima u iznosu od 414.000 kuna. Cilj je stvoriti preduvjete i okruženje za razvoj inovativnih poduzetničkih ideja i rad start-up projekta te omogućiti samozapošljavanja oko 40 mladih ljudi. “Ovaj smo prostor namijenili mladim ljudima koji još nemaju registrirane tvrtke, a u kojemu neće morati plaćati naknadu za korištenje prostora i opreme. Siguran sam da sve ovo neće ostati na razini pilot projekta i da će sve navedeno biti zamašnjak za nova zapošljavanja, ulaganja i razvoj novih ideja”, kazao je gradonačelnik Obersnel. Pročelnik Odjela gradske uprave za poduzetništvo Andrija Vitezić najavio je raspisivanje javnih poziva za prijave poduzetničkih ideja, sklapanje sporazuma o suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, Regionalnom razvojnom agencijom Porin te partnerima iz start-up zajednice radi stvaranja zajedničke mentorske mreže i podrške razvoju projekta. Vitezić je kazao kako je u svijetu prepoznat trend samozapošljavanja mladih osoba otvaranjem vlastitih tvrtki u pretežito visokotehnološkom sektoru, s obzirom na trenutačnu informacijsku eru koja omogućava mladim ljudima da se šire globalno putem informacijskih kanala.

88. gradonačelnikov kolegij

Na području grada Rijeke nezaposleno je 2.353 mladih (do 29 godina starosti), a 2.492 osobe su pred završetkom višeg i visokog formalnog obrazovanja. Cilj ovoga projekta je upravo za njih stvoriti poticajno okruženje za samozapošljavanje kroz realizaciju njihovih vlastitih poslovnih ideja, kao i pružiti im potporu u stjecanju radne kompetencije za veću zapošljivost. Projektom su obuhvaćena ciljne skupine studenti u procesu školovanja, nezaposleni mladi i zaposleni mladi do 29 godina starosti, koji imaju poslovnu ideju i žele je realizirati kroz vlastiti posao. Od Projekta se, pored veće prepoznatljivosti start-up-a kao modela samozapošljavanja, očekuje povećanje broja zaposlenih, povećanje broja novoosnovanih gospodarskih subjekata te povećanje zapošljivosti mladih.

Utvrđen Nacrt konačnog prijedloga Prostornog plana Primorsko-goranske županije
Među ostalim, na današnjem kolegiju, utvrđen je i Nacrt konačnog prijedloga Prostornog plana Primorsko-goranske županije, izrađen u skladu s bitnim zahtjevima koje je Grad Rijeka istaknuo u postupku izrade, a odnose se na dimenzioniranje građevinskih područja naselja, trasu obilazne željezničke pruge, raspored i kapacitet luka nautičkog turizma te površine izdvojenih građevinskih područja ugostiteljske, poslovne i proizvodne namjene. Ovaj zaključak proslijeđen je Zavodu za prostorno uređenje Primorsko- goranske županije, izvijestio je pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca. Novi plan se radi zbog toga što je Prostorni plan Primorsko-goranske županije izrađen sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća, a usvojen 2000. godine. Svi podaci za izradu Prostornog plana Primorsko-goranske županije datirali su iz 1995. godine, a propisi i ostali službeni dokumenti i iz ranijih razdoblja. U navedenom razdoblju od 15 godina došlo je do znatnih promjena u gospodarskom, demografskom, društvenom, i ostalom razvitku Republike Hrvatske. Te promjene manifestiraju se i na području Primorsko-goranska županije, što je neposredno vezano za temeljni prostorno razvojni dokument, odnosno: Prostorni plan Primorsko-goranske županije.

88. gradonačelnikov kolegij 2012.

Novo vozilo za prijevoz učenika oboljelih od cerebralne paralize
Odobrena su financijska sredstva za nabavu specijalnog kombi vozila u potpunosti prilagođenog za prijevoz osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu od 225.000 kuna. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb dugi niz godina provodi aktivnost socijalne ili psihosocijalne zaštite osoba s invaliditetom, te u svom financijskom planu osigurava sredstva za provođenje projekata i programa, kao i sufinanciranje rada udruga. Osnovna škola Gornja Vežica, koju pohađa 20-ak učenika oboljelih od cerebralne paralize, za prijevoz učenika koristi kombi vozilo staro 17 godina. Međutim, vozilo je staro 17 godina i neophodna je nabava novog. S tim ciljem OŠ Gornja Vežica poduzela je niz humanitarnih aktivnosti te prikupila dio sredstava, točnije 70.000 kuna za nabavu novog kombi vozila. Stoga se OŠ Gornja Vežica u suradnji s Udrugom osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka obratila ovom Odjelu gradske uprave sa zamolbom za sufinanciranjem nabave kombi vozila. 274.790,03 kn. Ukupni troškovi specijalnog kombi vozila u potpunosti prilagođenog prijevozu osoba s invaliditetom nabavljenog putem leasing kuće iznose oko 295.000 kuna. Financiranje bi se realiziralo putem leasinga u trajanju od 36 mjeseci i jednokratne uplate u iznosu od 9.198,42 eura, odnosno 70.000 kuna koliko je OŠ Gornja Vežica prikupila humanitarnim aktivnostima. Sredstva za otplatu leasinga u iznosu od 225.000,00 kuna, kazala je pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat, ovaj bi Odjel osigurao kroz sljedeće tri godine, tj. po 75.000 kuna u 2013., 2014. i 2015. godini.