U periodu od 16. do 26. 6. 2017. godine izvoditi će se radovi na sanaciji fontane na Koblerovom trgu.

Između ostalog, postavljat će se nova impregnacija bazena koja će tom prilikom biti zatvorena. Radove će izvoditi Barić gradnja zadruga za građevinarstvo.