Prvi dio 11. sjednice Gradskoga vijeća Grada Rijeke održat će se 27. rujna 2018. godine u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16. nastavak sjednice održat će se 29. rujna 2018. godine.

Dnevni red

 1. Točka 1.

  Izbori i imenovanja:

 2. Točka 2.

 3. Točka 3.

 4. Točka 4.

 5. Točka 5.

 6. Točka 6.

  • [, ]
 7. Točka 7.

 8. Točka 8.

  Prijedlog povučen

 9. Točka 9.

  Prijedlog povučen

 10. Točka 10.

  Prijedlog povučen

 11. Točka 11.

  Prijedlog povučen

 12. Točka 12.

  Prijedlog povučen

 13. Točka 13.

  Prijedlog povučen

 14. Točka 14.

  Prijedlog povučen

 15. Točka 15.

  Prijedlog povučen

 16. Točka 16.

  Prijedlog povučen

 17. Točka 17.

  Prijedlog povučen

 18. Točka 18.

  Prijedlog povučen

 19. Točka 19.

  Prijedlog povučen

 20. Točka 20.

  Prijedlog povučen

 21. Točka 21.

  Prijedlog povučen

 22. Točka 22.

  Prijedlog povučen