12. sjednica Gradskoga vijeća Grada Rijeke održana je 25.10.2018. godine u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16.

Dnevni red

 1. Točka 1.

  Izbori i imenovanja:

 2. Točka 2.

 3. Točka 3.

  Prijedlog povučen

 4. Točka 4.

  Prijedlog povučen

 5. Točka 5.

  Prijedlog povučen

 6. Točka 6.

  Prijedlog povučen

 7. Točka 7.

  Prijedlog povučen

 8. Točka 8.

  Prijedlog povučen

 9. Točka 9.

  Prijedlog povučen

 10. Točka 10.

  Prijedlog povučen

 11. Točka 11.

  Prijedlog povučen

 12. Točka 12.

  Prijedlog povučen

 13. Točka 13.

  Prijedlog povučen

 14. Točka 14.

  Prijedlog povučen

 15. Točka 15.

  Prijedlog povučen

 16. Točka 16.

  Prijedlog povučen

 17. Točka 17.

  Prijedlog povučen

 18. Točka 18.

  Prijedlog povučen

Skip to content