8. sjednica Gradskog Vijeća Grada Rijeke održana je 28.02.2006. godine u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16.