Prema Izvješću MUP-a, iznesenom na gradonačelnikovom kolegiju, posljednjem prije ljetne stanke, sigurnosno stanje u Rijeci ocijenjeno je vrlo dobrim. Na kolegiju je iznesena informacija o preregulaciji prometa u zoni garaže Zagrad B, koja na snagu stupa od 1. rujna.

Stanje sigurnosti na području grada Rijeke za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine

Prema Izvješću kojeg je iznio zamjenik načelnice Policijske uprave Primorsko-goranske županije Jasmin Brkljača stanje sigurnosti na području grada Rijeke u prvih šest mjeseci 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje 2014. godine obilježeno je povećanjem broja ukupno evidentiranih kaznenih djela za 31,4%, smanjenjem broja prometnih nesreća za 15,6%, smanjenjem broja prekršaja iz područja javnog reda i mira za 17,3%, te povećanjem broja prekršaja iz ostalih zakona za 9,2% i povećanjem evidentiranih požara za 43%. Povećanje broja ukupno evidentiranih kaznenih djela rezultat je izmjena zakona kojima se povećao opseg djela koje se gone po službenoj dužnosti.
Tijekom prvih šest mjeseci 2015. godine zabilježeno je 787 kaznenih djela, što je za 188 više djela u odnosu na isti period prošle godine. Broj kaznenih djela iz domene općeg kriminaliteta je u porastu, a najbrojnija su kaznena djela protiv imovine. U navedenom razdoblju nisu evidentirana kaznena djela terorizma i ratnog zločina. Najviše je zabilježeno kaznenih djela prostitucije, iznude te nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.
Kaznena djela gospodarskog kriminaliteta su također u porastu, a među njima su najbrojnija kaznena djela krivotvorenja službenih ili poslovnih isprava, računalne prijevare, zlouporaba naprava, te zlouporaba položaja i ovlasti. Kaznena djela zlouporabe droga bilježe smanjenje za 7 djela. Kaznena djela kaznenopravne zaštite djece i obitelji su u padu za 3 djela. Maloljetnici su počinili isti broj kaznenih djela kao i prošle godine. Najveći broj kaznenih djela maloljetnika evidentiran je u domeni općeg kriminaliteta.

Jasmin Brkljaca PU PG

Na području grada Rijeke tijekom prvih šest mjeseci 2015. godine zabilježen je 331 prekršaj narušavanja javnog reda i mira, a najveći broj slučajeva je počinjen u alkoholiziranom stanju.
Od siječnja do lipnja 2015. godine policija je obradila 1.007 ostalih prekršaja. Najbrojniji prekršaji su iz Zakona o osobnoj iskaznici, a zatim iz Zakona o prebivalištu građana.
U ovom periodu zabilježeno je 114 manje prometnih nesreća nego u istom periodu prošle godine. U nesrećama je smrtno stradala jedna osoba, dok ih je ozlijeđeno čak 190. Što se prometnih prekršaja tiče, najčešći su razlozi nepropisna brzine, te nepropisno parkiranje i zadržavanja.
U prvih šest mjeseci 2015. godine zbog počinjenja prekršaja na području grada Rijeke procesuirano je ukupno 90 stranih državljana. Najveći broj prekršaja odnosi se na neprijavljivanje smještaja i nezakoniti boravak. Također u tom periodu u gradu Rijeci je zabilježen porast broja požara. Evidentirana su 83 požara, dok ih je u istom razdoblju prošle godine bilo 58.
Iz PU Primorsko goranske drže da je stanje sigurnosti dobro. Zabilježeno je smanjenje broja prekršaja i poboljšanje stanja u prometu.
Gradonačelnik Vojko Obersnel rekao je da je razlog povećanja kriminaliteta izmjena zakonskih propisa, ali da je općenito stanje na razini prošle godine pa čak i bolje. Prema riječima gradonačelnika niz preventivnih mjera je dalo svoj doprinos. Također Centar za prevenciju kriminaliteta u Ulici Dolac je prihvaćen od strane građana i to je nešto s čime treba nastaviti kao i s nizom drugih preventivnih mjera.

Preregulacija prometa u široj zoni garaže Zagrad B

Nova regulacija prometaNovu regulaciju prometa u zoni garaža Zagrad A i B koja na snagu stupa od 1. rujna iznio je rukovoditelj sektora prometa Rijeka prometa Danijel Frka. Na ulicama u široj zoni garaža Zagrad B, trenutno se nalazi 129 parkirnih mjesta, od kojih će nakon preregulacije biti ukinuto 49 mjesta, od kojih 6 za invalide, ali će se ista označiti na drugim pozicijama. Što se tiče preostalih mjesta za parkiranje, ona će biti nadoknađena otvaranjem nove garaže Zagrad B. Kako je naglasio Frka, preregulacijom će doći do promjene smjera kretanja u Barčićevoj i Strohalovoj koje postaju dvosmjerne te ulici Dolac na koju će se proširiti zona smirenog prometa. Novina je da će se rampa na ulazu prema trgu 128. brigade, preseliti na početak ulice Dolac, dok će se u na ulazu u Strohalovu ulicu postaviti nova rampa. Frka je pojasnio da se razmatrala mogućnost izmjene regulacije prometa i u ulici Frana Supila, no to je ostavljeno za kasnije razmatranje. Preregulacija stupa na snagu 1. rujna 2015.

Gradonačelnik Obersnel je dodao kako je cilj da se u centru grada poveća pješačka zona, što je predviđeno i Generalnim urbanističkim planom, ali je za to potrebno stvoriti određene preduvjete, poput izgradnje garaže na lokaciji Gomila. Pojasnio je kako je garaža Zagrad B tek djelomično rješenje problematike parkirnih mjesta i kretanja vozila po pojedinim ulicama te dodao kako će stanarima navedenih ulica i dalje biti omogućeno parkiranje ispred njihovih zgrada po povlaštenim cijenama, a isto vrijedi i za novu garažu.

Izmjene i dopune Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata

Danijel Frka- Rijeka prometPročelnica Irena Miličević pojasnila je Izmjene i dopune Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata, kojima se utvrđuje naplata parkiranja u garaži Zagrad B i uvodi nove 0A. zona, u koju se iz postojeće 0. zone izdvajaju javna parkirališta u ulicama Š.Ljubića, F.Kurelca, Ulicu Dolac, Strohalovoj, F.Supila i I. Dežmana, a za tu će se zonu utvrditi i posebna visina naknade za parkiranje čime će grad Rijeka ubuduće imao četiri zone naplate. 0A. zona će se označavati bijelom bojom. Parkiralište uz autobusni kolodvor koje je ranije bilo javno parkiralište pod naplatom ukinuto je i namijenjeno za 17 stajališta za autotaksi vozila na Trgu Žabica. Ove promjene važe kao i preregulacija prometa, od 1. rujna 2015., a bit će implementirane najkasnije do 15. rujna kazala je Miličević.

Nema zateznih kamata u plaćanju računa za otplatu stana zbog nepravovremene dostave uplatnica dužnicima

Zbog nepravovremene dostave uplatnica dužnicima od strane poštanskog operatora CITY EX d.o.o. Zagreb dio građana nije na vrijeme podmirio obaveze po računima temeljem sklopljenih ugovora o obročnoj otplati stana. Kako je pojasnila pročelnica odjela za financije Jasna Liker problematika kašnjenja isporuke općih uplatnica za plaćanje počela je još u ožujku. Utvrđeno je da za prethodni mjesec nisu dostavljene spomenute uplatnice budući da izvršitelj uplatnice nije dostavio građanima, ni vratio niti o tome poslao obavijest. Stoga je ugovor s City Ex-om raskinut te izabran novi dostavljač HP Hrvatska pošta. Liker je predložila da se građanima, a riječ je o 7064 korisnika ne obračunavaju zatezne kamate za račune u predmetnom periodu zbog nepravovremene dostave od strane poštanskog operatora. Gradonačelnik Obersnel dodao je kako će se u skoro vrijeme građanima omogućiti dostavljanje računa putem interneta, ukoliko to budu željeli, kako bi se spriječila mogućnost kašnjenja.

Vladimir Benac

Zakup poslovnih prostora

Pročelnik Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Vladimir Benac, iznio je sažete informacije u provedenom Natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora za lipanj 2015. Oglašeno je 39 poslovnih prostora, od čega je interes iskazan za njih 15, od kojih je 14 izlicitirano po početnim cijenama. Radi se o manjim poslovnim prostorima, pretežito uredske namjene, frizere i trgovine. Novi natječaj biti će objavljen u nedjelju 26. srpnja, a u njemu će biti nekoliko interesantnih lokacija u centru grada i nekoliko prostora na Korzu koji su bili tri puta objavljeni, a nisu izlicitirani, pa će se za njih smanjiti početna cijena.