Rijeka bi kroz koju godinu mogla dobiti svoj najveći gradski park koji bi trebao niknuti na području smještenom u središtu Rijeke uz vodotoke Rječine i Mrtvog kanala. Za uređenje parka planirana je površina od ukupno čak 37.464 m2, no cjelokupni će projekt kasniti zbog izuzetno spore dinamike rješavanja projekta Rijeka Gateway od strane Lučke uprave.

Kako je naglasio gradonačelnik Obersnel, prema informacijama koje nedavno dobio Lučka uprava je tek odabrala konzultanta koji će raditi natječaj za developera koji bi pak to područje, koje je dio projekta Rijeka Gateway Projekta odnosno obnove južne Delte i luke Baroš, trebao promijeniti u prostor, ne više za lučke već gradske aktivnosti. Nakon što je tvrtka COVI izradila studiju koja je dovršena prije dvije godine, čekalo se na izmjene zakona o pomorskom dobru kako bi se projekt za kojeg su još 2003.g. osigurana sredstva za dio koji se odnosi na prometnu infrastrukturu uopće mogao realizirati. Vlada je mogla to područje izuzeti iz pomorskog dobra ili izmijeniti zakon, no nije učinjeno ništa, a dragocjeno područje prepoznatljivog identiteta dio kojeg bi se trebao urediti u podzemnu garažu i središnji gradski park koristi se za skladištenje kamena, daska i otpadnog metala, kazao je gradonačelnik te izrazio razočaranje takvom sporom dinamikom realizacije od strane Lučke uprave zbog koje nema naznaka da bi se na tom području moglo išta promijeniti prije 2014 ili 2015.
No bez obzira na sve na Gradsko vijeće upućen je nacrt prijedloga Detaljnog plana uređenja središnjeg gradskog parka na Delti kako bi se prije konačne realizacije raspisao javni, arhitektonsko – urbanistički i krajobrazni natječaj u svrhu dobivanja kvalitetnog idejnog rješenja za uređenje tog prostora i šire. Planiranjem javnog parka na području Sjeverne Delte, sačuvat će se povijesne memorije, izravno vezane za ovo područje, (Spomenik oslobođenja Memorijalni most hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata), a planirano je graditi i postavljati i ostale spomenike i skulpture (npr. skulpturu Pape Ivana Pavla II.) ili pak podignuti parkovne paviljone u funkciji korištenja parka, odnosno ugostiteljske i druge sadržaje.

52. gradonačelnikov kolegij travanj 2011.

Prijedlog zaključka o dodjeli potpore po Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva iz Općeg programa mjera poticaja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke.
Nepovratne subvencije dodjeljuju se za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja, odnosno za subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta, poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, uvođenja sustava podrške pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju, subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna i troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika. Korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Grada Rijeke te udruge osnovane kao pravne osobe čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koji imaju sjedište na području Grada ili imaju članicu sa sjedištem na području Grada. Za nepovratne subvencije ukupno će se izdvojiti 159.737,00 kn.

Na kolegiju su između ostalog usvojeni i Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini, Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini te Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. Kako je rečeno na kolegiju, Odlukom Vlade ukupna sredstva za podmiru minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Republike Hrvatske umanjena su za čak 116 milijuna kuna u odnosu na 2010. g. Ovakvo smanjenje odrazit će se i na standard riječkih osnovnih škola, naročito kada je riječ o materijalnim i financijskim rashodima te tekućem i investicijskom održavanju, kao i kapitalnom ulaganju, budući da su ukupna sredstva za riječke osnovne škole umanjena za 2.504.814,00 kuna, odnosno 11,80% u odnosu na prošlu godinu.
Ovo smanjenje decentraliziranih odrazit će se i na pedagoški standard. Grad Rijeka je temeljem Odluke Vlade dužan donijeti vlastitu Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva u 2011. godini u okviru kriterija i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava kojim su za 2011. godinu te ista dostaviti ministarstvu. Gradonačelnik Obersnel je kritizirao vladino kasno donošenje ovakve odluke budući da je proračun rađen po smjernicama Vlade koje su predviđale sredstva na razini prošle godine, zbog čega će biti potrebno raditi rebalans proračuna.

Lokacija skulpture Voje Radoičića Brod.

Financiranje sanacije pročelja građevina Sokol kula 4, 4a, 4b, 4c i Janeza Trdine 5 u svrhu postave skulpture Voje Radoičića Brod
Također, prihvaćen je i Zaključak o sudjelovanju Grada Rijeke u financiranju sanacije istočnih pročelja građevina Sokol kula 4, 4a, 4b, 4c i Janeza Trdine 5 u svrhu postave skulpture Voje Radoičića Brod. Sukladno Smjernicama gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. godine, između ostalog, Grad Rijeka namjerava oplemeniti javne gradske prostore postavom skulptura i instalacija suvremenih autora. Među lokacijama pogodnim za postav skulptura predložen je Pavlinski trg. Za navedenu lokaciju Grad Rijeka angažirao je autora Voju Radoičića s ciljem izrade skulpture od metala pod nazivom Brod. U svoje autorsko rješenje autor je inkorporirao, osim same skulpture, i likovnu intervenciju na pročelju građevine Janeza Trdine 5.

Budući su Hotelu “Emigranti” u Rijeci, Milutina Barača 7, i Zgradi Venutti u Rijeci, Pomerio 23, rješenjima Ministarstva kulture Republike Hrvatske utvrđena svojstva kulturnog dobra gradonačelnik će Gradskom vijeću predložiti dopunu Odluke o spomeničkoj renti kako bi se u nju unijela oba navedena objekta te Ulica Riječki lukobran.

Prihvaćen je i prijedlog o sufinanciranju snimanja dokumentarnog filma Maestro Dušan Prašelj u produkciji tvrtke Istra-film d.o.o. redatelja Bernardina Modrića u iznosu od 69.000,00 kuna. Riječ je o filmu povodom 80-og rođendana maestra Dušana Prašelja, cijenjenog dirigenta i skladatelja, čovjek golema znanja i energije, pokretača i realizatora mnogo vrijednoga što je Ustanova Ivan Matetić Ronjgov tijekom puna tri desetljeća činila za dobrobit kulture primorskoga kraja, ali i čitave Hrvatske.

Na Gradsko vijeće upućen je i Prijedlog odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Rijeka ima dionice ili udjele. Članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Rijeka ima udjele ili dionice predlaže glavnoj skupštini društva, Gradsko vijeće Grada Rijeke na temelju prethodno provedenog javnog natječaja. Način provedbe javnog natječaja i uvjete koje moraju ispunjavati članovi nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Rijeka ima udjele ili dionice bit će propisan općim aktom čije je donošenje u nadležnosti Gradskog vijeća Grada Rijeke. Riječ je o 13 trgovačkih i komunalnih društava u kojima Grad rijeka ima svoje predstavnike.