Dan oslobođenja Sušaka – 21. travnja, koji do 1945. godine nije bio dio Rijeke, odnosno to je jedna duža priča o dva grada, obilježen je jučer, polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća.

Vratit ćemo vas jednom fotografijom Kvaternikove ulice u 1945. godinu. Zašto je Sušak oslobođen ranije, a Rijeka 3. svibnja?

Povijest kaže da je IV. armija razbila vanjsku obranu Rijeke i oslobodivši Bakar, Krasicu, Hreljin, Grobinšćinu, Škrljevo i Kostrenu te je 19. udarna divizija u rano jutro 20. travnja počela bitku za Sušak.

Nakon cjelodnevnih borbi ne uspijevaju u potpunosti ostvariti cilj, zbog jake vatre njemačkog topništva sa Sv. Ane i Sv. Katarine, ali su u noći zaštićeni mrakom i vremenskim neprilikama, izazvali paniku kod ostalih njemačkih posada, što je 5. brigada s borcima 26. divizije iskoristila i krenula u opći napad s Trsata, Vežice i Martinšćice, te su nakon žestokih uličnih borbi 21. travnja oko 14 sati izbili na Rječinu, gdje su Nijemci za sobom porušili sve mostove.

Njemački general Ludwig Kubler, zapovijedio je da se utvrđena linija Ingrid brani po svaku cijenu do posljednjeg vojnika, jer je plan njemačkih snaga bio predaja anglo-američkim snagama, a ne partizanima. Pri zadnjem pokušaju proboja 2/3. svibnja gen. Kubler ruši lučka postrojenja, industrijske pogone i komunikacijska čvorišta u gradu, dok borci 19. divizije oslobađaju Viškovo, Marčelje i Kastav, a 3. bataljon 14. brigade oslobađa Rijeku, te do kraja dana i Volosko i Matulje.

U borbama je život izgubilo gotovo tri tisuće pripadnika 4. jugoslavenske armije, prethodno formirane od 8. dalmatinskog korpusa i 11. hrvatskog korpusa. Grad, luka i mostovi ostali su potpuno razrušeni.

G.P.