Logo Sufinancira Europska unija

Grad Rijeka, središte urbanog područja je utvrđeno kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.  kao i Posredničko tijelo za odabir operacija (PTOO). Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. potpisan je u Šibeniku 07. prosinca 2023. godine.

Grad Rijeka je središte Urbane aglomeracije Rijeka te u cilju provedbe ITU mehanizma, ima osnovano Posredničko tijelo za odabir operacija (PTOO) – Odsjek za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja koji je u sklopu Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo.

Posredničko tijelo za odabir operacija (PTOO) – Odsjek za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja koji je u sklopu Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo je korisnik tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske i Grad Rijeka potpisali su Sporazum kojim se  uređuju se međusobna prava i obveze pri korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći u iznosu od 885.000,00 eura koja su Posredničkom tijelu za odabir operacija dodijeljena Odlukom ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 07. prosinca 2023. godine (KLASA: 911-01/23-14/2; URBROJ: 538-05-7-2-1/666-23-30).

U radu posredničkih tijela integriranih teritorijalnih ulaganja koju obavljaju gradovi središta urbanih područja u kojima se provode integrirana teritorijalna ulaganja primjenjuju se:

  • Zakon o regionalnom razvoju („Narodne novine“ 147/14123/17, 118/18)
  • Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. „Narodne novine“ br. 96/22
  • Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231/159) – tzv. Uredba o zajedničkim odredbama / Common Provisions Regulation; CPR;
  • Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu (SL L 231/60)