Ovog proljeća, počela je realizacija komunalnih prioriteta koji su bili predviđeni za izvršenje u 2020.godini, a  koji su zbog pandemije  korone bili zaustavljeni prošle godine.

Tako je sredstvima u visini od 15.000,00 kn saniran i uređen prolaz ispred kbr. 6 u Ulici Jože Gabrovšeka koji spaja navedenu ulicu s Ulicom Martina Kontuša.

Prolaz ispred kbr. 6 u Ulici J. Gabrovšeka prije sanacije i uređenja

Prolaz ispred kbr. 6 u Ulici J. Gabrovšeka prije sanacije i uređenja

I nakon uređenja

I nakon uređenja