Gradsko Vijeće donijelo je Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Rijeke u 2013. g. koja će biti dodijeljena na Svečanoj sjednici u lipnju. Usvojen je Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke.

Nagrade Grada Rijeke za 2013.g.

Dobitnik Nagrade Grada Rijeke za životno djelo u 2013. godini je Viktor Bušljeta, za izniman doprinos glazbenom životu Rijeke. Viktor Bušljeta jedna je od najznačajnijih i najvećih umjetničkih osobnosti glazbenog i kulturnog života Rijeke u drugoj polovici 20. stoljeća. Bio je apsolutni prvi tenor u nekadašnjoj Jugoslaviji s iznimnom ljepotom glasa, što i danas potvrđuje stručna kazališna kritika i brojni napisi iz vremena njegova aktivnog pjevačkog djelovanja. Osim izvrsnih uloga u matičnoj, riječkoj opernoj kući, gostovao je i surađivao u svim opernim kućama susjednih zemalja. S velikim uspjehom nastupao je i pred inozemnom opernom publikom. Iako je ostvario iznimno bogatu karijeru te bio prepoznat daleko izvan Rijeke, a uspjesi u Europi su mu otvarali mnoge mogućnosti, Viktor Bušljeta se uvijek vraćao u Rijeku i ostao joj trajno vjeran.

Predsjednica Gradskog vijeća, Dorotea Pešić Bukovac kazala je da će uz nagradu za životno djelo biti dodijeljeno trinaest Godišnjih Nagrada Grada Rijeke i devet Zlatnih plaketa “Grb Grada Rijeke” u 2013.

Dobitnici Godišnje nagrade Grada Rijeke u 2013. godini su: Velid Đekić za doprinos poznavanju gradske kulturne baštine te promicanje svijesti o njenoj važnosti za gradski identitet, Nikola Petković za izniman doprinos kulturnom i književnom životu grada Rijeke, Ivica Nikolac za izniman doprinos unapređivanju tehničke kulture, uspjehe u radu s mladima te međunarodnu promidžbu hrvatske fotografije, prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski za izniman osobni doprinos racionalnoj uporabi lijekova i promidžbu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Udruga žena operiranih dojki Nada za izniman doprinos na području zdravstva i pomoći ženama operiranih od karcinoma dojki te humanitarnu djelatnost, Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece Portić za projekt Pripovjedač/ica priča za laku noć u Dječjoj bolnici Kantrida, pružanje podrške djeci te ublažavanje negativnih posljedica hospitalizacije, Jelena Kovačević za vrhunska sportska ostvarenja na Europskom i Svjetskom seniorskom karate prvenstvu u 2012.g., Sanja Jovanović za izvanredna sportska ostvarenja te doprinos razvoju i popularizaciji plivačkog sporta, Vaterpolisti Vaterpolskog kluba Primorje-Erste banka; Samir Barać, Ivan Buljubašić, Petar Muslim, Paulo Obradović, Sandro Sukno, Frano Vićan za izuzetan doprinos sportskom ugledu grada Rijeke, mr. sc. Esma Halepović-Đečević, dr. med. za izniman doprinos društvenom životu u promicanju hrvatsko turskog prijateljstva i kulturne suradnje, mr. sc. Edita Stilin za izuzetna postignuća u odgojno-obrazovnom radu te promicanje humanih, humanitarnih i volonterskih akcija, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke za izniman doprinos zaštiti građana i imovine od požara, posljedica nevremena i elementarnih nepogoda i Darko Rončević za posvećenost u pružanju pomoći potrebitima, nesebični društveni angažman i volonterski rad.

Dorotea Pešić Bukovac, 35. sjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić Bukovac

Dobitnici Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke” u 2013. godini su: Boćarski klub Vargon za 60 godina rada, razvoj boćarskog sporta te promicanje ugleda grada Rijeke, Denis Bonetta za izuzetan doprinos u promicanju ugleda obrazovanja pomorskih časnika našega kraja u Republici Hrvatskoj i širom svijeta, Dinko Tamarut za izniman doprinos njegovanju i jačanju antifašističke tradicije i tekovina antifašističke borbe i antifašizma, Francesco Squarcia za doprinos promicanju hrvatskih skladatelja i izvođača u svijetu i predstavljanje kvarnerskog podneblja kroz glazbu, Nevenka Čop za nesebično zalaganje i zapaženu donatorsku pomoć Kliničkom bolničkom centru Rijeka, Marin Glavočić za izniman doprinos u razvoju riječkog plivačkog sporta i ostvarenje vrhunskih rezultata riječkih plivača, Oldtimer klub Rijeka za promicanje tehničke kulture sakupljanjem, čuvanjem, obnavljanjem i prezentiranjem oldtimer vozila te edukaciju mladih.

Izmjena Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke

Vijeće je prihvatilo izmjenu Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke, pa će od iduće godine Odbor za dodjelu javnih priznanja, u slučaju iznimne kvalitete predloženih kandidata za dodjelu ovog javnog priznanja, godišnje moći dodijeliti najviše dvije Nagrade Grada Rijeke za životno djelo. Izmjenama Odluke nagrade će se moći dodijeliti za postignuća na području ravnopravnosti spolova, kao i promicanja ljudskih prava. Odbor za priznanja moći će, ukoliko ocijeni da je to potrebno obzirom na pristigle prijedloge, osnovati stručno povjerenstvo u svrhu stručnog vrednovanja podnesenih prijedloga za pojedina područja, a dobitnicima nagrade Grada Rijeke za životno djelo, Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke” i Godišnje nagrade Grada Rijeke, osim odgovarajuće povelje odnosno plakete, dodijelit će se i novčana nagrada. Naime, prema važećoj Odluci o javnim priznanjima, novčana nagrada dodjeljuje se samo dobitnicima Nagrade Grada Rijeke za životno djelo i Godišnje nagrade Grada Rijeke. Zlatna plaketa “Grb Grada Rijeke” značajno je javno priznanje koje se dodjeljuje za kontinuirani i dugogodišnji rad te u skladu s tim treba biti i vrednovano kao ostala javna priznanja.

Izmjene i dopune Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

Vijecnici Grada Rijeke 2009.-2013.

Vijećnici Grada Rijeke 2009.-2013.

Gradsko vijeće je usvojilo Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke. Oba prijedloga usklađena su sa izmjenama i dopunama Zakona, a očitovanje i suglasnosti dali su Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH i župan Primorsko-goranske županije. Predmet izmjena i dopuna je prenamjena odnosno korekcija oblika i površine građevinskih područja gospodarske – proizvodne – pretežito industrijske namjene na industrijskom području Podvežica, Mihačeva draga, Marčeljeva draga, Mlaka, Prezina, Svilno, Školjić, Sušak, kao i područje gospodarske – poslovne – pretežito uslužne, trgovačke i komunalno-servisne namjene na Školjiću, području Torpeda, Draga, Pod Ohrušvom. Tu su i područja gospodarske – ugostiteljsko-turističke namjene – hotela na području Preluk, Kuk , Bivio, zatima područja sportsko-rekreacijske namjene na Rujevici, Biviu, Kantridi, Svilnom, luke nautičkog turizma na području Škver/Akademija, Brajdica, Baroš i Kantrida.
Što se tiče infrastrukturnih sustava obuhvaćene su površine čvora Orehovica, čvora Rujevica, čvora Kozala, županijske ceste 5025, državne ceste D8, dijela Luke otvorene za javni promet od osobitog međunarodnog značenja: bazen Rijeka te groblja Draga, Sveti Kuzam i Kozala. Obuhvat izmjena i dopuna ovoga Plana za ukupno 32 područja površine je 53,9 ha.

Godišnje izvješće Zaklade Sveučilišta u Rijeci

Na sjednici je prihvaćeno Godišnje izvješće Zaklade Sveučilišta u Rijeci, čiji su osnivači Sveučilište, Primorsko-goranska županije i Grad Rijeka. Gospodarska kriza se u 2012.g. odrazila i na Zakladu pa je od 39 podupiratelja, a u najvećem dijelu radi se o jedinicama lokalne samouprave, čak njih 34 nije bilo u mogućnosti djelomično ili u potpunosti izvršiti svoje obveze, pa se Zaklada okrenula prikupljanju jednokratnih i manjih donacija od malih poduzetnika, obrtnika i fizičkih osoba. U 2012. godini prikupljeno je 1.225.875,24 kuna te distribuirano 1.006.688,47 kn kuna. Grad Rijeka kao zakladnik uplatit će u korist Zaklade iznos od 100.000,00 kuna.

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Rijeka”

Po završenom upisnom postupku za tekuću pedagošku godinu Dječji vrtić razmatrao je sve upite i prijedloge koje su dostavili roditelji neupisane djece, a nakon analize upita i prijedloga zaključeno je kako je nužno dodatno definirati kriterije za upis djece, uzimajući u obzir iskazane potrebe roditelja, kao i specifičnosti koje se vezuju uz samohrane roditelje. Jasnijim definiranjem kriterija za upis putem bodovanja omogućit će se upis onima kojima je boravak u predškolskoj ustanovi najpotrebniji, rukovodeći se pri tome argumentima struke. Novom Odlukom prednost pri upisu u Dječji vrtić ostvaruju djeca koja zajedno s oba roditelja ili sa samohranim roditeljem imaju prebivalište u gradu Rijeci i državljani su Republike Hrvatske. Pravo prvenstva imaju i djeca kojem je dodijeljen skrbnik ili su smještena u udomiteljsku obitelj, neovisno o mjestu prebivalištu, pod uvjetom da skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u gradu Rijeci. Isto tako prednost pri upisu ostvaruju i djeca koja su strani državljani koja zajedno s roditeljima imaju status stranca s odobrenim boravkom u gradu Rijeci. Prednost pri upisu djeca ostvaruju prema redoslijedu: djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata, djeca s teškoćama u razvoju, djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje (dijete samohranog roditelja i dijete iz jednoroditeljske obitelji), djeca zaposlenih roditelja, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, djeca iz obitelji s troje ili više djece i djeca roditelja koji primaju dječji doplatak.

Izvješće o radu Savjeta mladih i Prijedlog akcijskog plana Programa za mlade Grada Rijeke za 2013. g

35. sjednica Gradskog vijeća

Prihvaćen Prijedlog akcijskog plana Programa za mlade Grada Rijeke za 2013. godinu.

Savjet mladih Grada Rijeke održao je u 2012. godini osamnaest sjednica. Članovi Savjeta sudjelovali su na konferencijama, okruglim stolovima i radnim sastancima s predstavnicima Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, Regionalnom razvojnom agencijom PORIN d.o.o te Poduzetničkim inkubatorom iz Rijeke, predstavnicima Sveučilišta u Rijeci i savjetima mladih drugih gradova i općina. Proveden je projekt „Digitalni grad“ sufinanciran s iznosom od 29.520,00 kuna iz sredstava Proračuna za Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke. Pokrenuta je suradnja s Regionalnom razvojnom agencijom PORIN s ciljem dogovora o modelu poduzetničkog inkubatora za mlade, dogovora o inkubatoru samopomoći, inkubatoru kreativne industrije i poduzetništvo mladih. Savjet mladih prepoznao je projekt mladih riječkih poduzetnica Teute Duletić i Nikoline Rebić pod nazivom “Sveučilište za industriju” kao projekt koji pokazuje izuzetan potencijal da olakša prvo zapošljavanje mladih te platformu koja će povezati sustav visokog obrazovanja u Hrvatskoj i realni gospodarski sektor, a pokrenuta je i suradnja MO Krimeja i Savjeta mladih Grada Rijeke na temu osmišljavanja programa za mlade u prostorijama MO Krimeja. Unutar Savjeta mladih formirane su radne skupine za realizaciju aktivnosti iz Programa rada. Ostvarena je suradnja s udrugom UZOR i Centrom za prevenciju i liječenje ovisnosti Kalvarija. Predstavnici Savjeta mladih Grada Rijeke – Teo Božanić i Marko Mataija-Mafrici su u prosincu 2012. godine sudjelovali na 4. Konferenciji savjeta mladih “Zakon o savjetima mladih” održanoj u Zagrebu na kojoj se raspravljalo o novom prijedlogu Zakona o savjetima. Na sjednici je prihvaćen i Prijedlog akcijskog plana Programa za mlade Grada Rijeke za 2013. godinu.

Imenovanje članova Kulturnih vijeća

Gradsko vijeće za članove kulturnog vijeća za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost imenovalo je: Davora Hrvoju, dr.sc. Mirnu Marić i Ivicu Vrkića, za članove kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret: dr. Unu Bauer, dr.sc. Darka Lukića i Almiru Štifanić, za članove kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost: Deana Lalića, Carmen Lhotka i Anu Šegrt, za članove kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo: Leu Lazzarich, Zorana Krušvara i Davora Mandića, za članove kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost: Ivana Balaževića, Ivicu Blažića i Sabrinu Žigo, za članove kulturnog vijeća za nove medijske kulture: Kristiana Benića, Nadiju Mustapić i Tomislava Medaka, za članove kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara: mr.sc. Alana Brauna, dr.sc. Ninu Kudiš i Gordanu Sobota Matejčić.

Gradsko vijeće dalo je prethodnu suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti Psihijatrijske bolnice Lopača te prihvatilo izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke kojima je Poslovnik usklađen sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonom o lokalnim izborima. Prihvaćena je i Izmjena odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području i izmjena Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora, kao i prijedlog odluke o izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu te prijedlog odluke o pokretanju osnivanja Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke

Gradsko vijeće povjerilo je komunalne poslove izrade, dobave i postava autobusnih čekaonica na stajalištima: Park Pomerio – pravac prigrad, Baračeva ulica kod kućnog broja 2 – pravac grad, Ulica Braće Monjac – pravac prigrad, trgovačkom društvu Euromodul d.o.o.iz Viškova te komunalni poslovi uređenja Cvetkovog trga u Rijeci Zanatskoj zadruzi Gradin, Rijeka.

Gradsko vijeće je razriješilo je Maju Jurasić, predstavnicu Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam Primorsko-goranske županije, dužnosti člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja i umjesto nje imenovalo Žarka Komadinu, mag. ing.