Gradsko vijeće Grada Rijeke odlučilo je da se ovogodišnja nagrada Grada Rijeke za životno djelo dodijeli poznatom riječkom umjetniku Vjekoslavu Voji Radoičiću za posebna dostignuća na području likovne i primijenjene umjetnosti u kojoj je predstavio vedar i razigran svijet primorske svakodnevnice. Zaslužnim pojedincima i ustanovama dodijelit će se i osam godišnjih nagrada te četiri Zlatne plakete Grb Grada Rijeke.

Nagrade Grada Rijeke

Vijećnici Grada Rijeke jednoglasno su podržali prijedlog dodjele javnih priznanja, koje će se dobitnicima uručiti na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u lipnju. Pored nagrade za životno djelo, dodijelit će se i godišnje nagrade, a dobitnici su Andrei Köteles za izuzetne plesačke kreacije u predstavama Baleta HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, doc.dr.sc. Marina Šantić za izuzetan doprinos unapređenju biomedicinskih znanosti, dr.sc. Danijela Bačić-Karković za djelo Rijeka u priči, prvu sustavnu panoramu slojevitog identiteta grada kroz književni imaginarij, Jerry Pajić a izniman doprinos razvoju gospodarstva, zaštite okoliša i izvoza, mr.sc. Fred Zeidler, dr.med. za izniman doprinos u unapređenju bolničke i izvanbolničke hitne medicine u Rijeci, prof. dr.sc. Tomislav Rukavina, dr. med. za izniman doprinos unapređivanju liječničke struke, osobito na području medicinske edukacije, Zrinka Kolak-Fabijan za iznimna umjetnička i organizacijska postignuća i afirmaciju Rijeke na području kazališne umjetnosti, kao i Darija Bostjančić, Iris Bostjančić, Vedrana Simičević za osvajanje najvišeg vrha svijeta.
Dobitnici Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke” u 2010. godini su Miljenko Mišljenović za promicanje jednakosti osoba s cerebralnom paralizom u svim segmentima društva po principu inkluzije i samozastupanja, dr. Fulvio Rustico za izniman doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada Rijeke u odnosima s Republikom Italijom, tvrtka Autotrans za polustoljetni kontinuirani razvoj turističke djelatnosti i valorizaciju turističke destinacije Hrvatske te Gradsko kazalište lutaka Rijeka za izuzetna postignuća u lutkarstvu, za predanost i podršku djetetu u osvajanju novih i čarobnih svjetova.

Nova-stara intendantica riječkog kazališta

Gradsko vijeće na prijedlog Kazališnog vijeća imenovalo je sadašnju intendanticu HNK Ivana pl. Zajca Nadu Matošević-Orešković za intendanticu za razdoblje od 2011. do 2014. godine. Matošević-Orešković zahvalila se na imenovanju i potpori Grada Rijeke u dosadašnjoj potpori njezinu radu, izrazivši nadu da će i u narednom mandatu opravdati ukazano povjerenje.
“Znam da se nalazimo u teškim vremenima, gdje kultura i nije uvijek na prvom mjestu, no moramo biti svjesni da je kultura nešto po čemu je Rijeka prepoznatljiva u granicama Hrvatske, a nadam se da će se u budućnosti biti prepoznatljiva i u granicama Europe. Stoga smatram da nam je zajednički cilj stvarati pravo, veliko i europsko kazalište,” kazala je nova-stara intendantica.

2. sjednica Gradskog vijeća u travnju 2010.

Dugotrajna rasprava na temu sanacije nebodera u Čandekovoj 8

Dugotrajna rasprava o neboderu u Čandekovoj 8

Najviše vremena na sjednici vijećnici su posvetili temi sanacije nebodera u Čandekovoj 8, koju je za točku dnevnog reda predložio PGS uz podršku opozicijskih vijećnika. PGS je predložilo da Grad Rijeka pristupi hitnoj sanaciji, smatrajući da postoji opasnost od urušavanja i daljnjeg oštećenja zgrade te opasnost po zdravlje i život ljudi kako u zgradi tako i slučajnih prolaznika.

Radi se o neboderu s 24 kata, na kojem je 2000. godine do urušavanja dviju monijerki na južnom pročelju sa 23 . i 24. kata građevine. Suvlasnici zgrade su 2001. godine podnijeli su tužbu protiv Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije i Industrogradnje radi naknade štete. Nepravomoćnom međupresudom Općinski sud je utvrdio kako je Grad Rijeka odgovoran za nastalu štetu. Grad Rijeka se žalio te je postupak u tijeku.

Predstavljajući prijedlog PGS-a, vijećnik Dinko Beaković kazao je da, bez obzira na konačnu presudu, Grad Rijeka treba pomoći stanarima, budući da je pravni slijednik Općine Rijeka i Stambenog fonda, koji je prikupljao sredstava od stanarine, a nije pristupio sanaciji nebodera. Napomenuo je kako je susjedni neboder, “brat blizanac” objekta u Čandekovoj 8, saniran početkom 1980-ih godina te da je zgrada i danas u dobrom stanju. Tomislava Zečević-Pedić (HDZ) naglasila je kako preko 500 stanovnika tog nebodera zaslužuje pomoć, ako ni zbog čeg drugog, a onda kao bilo koja druga skupina ugroženih Riječana.

Gradsko vijeće nije prihvatilo PGS-ov, već gradonačelnikov zaključak. PGS-ov zaključak Gradsko vijeće nije prihvatilo iz razloga što su u tijeku dva parnična postupka te bi pristupanje radovima na način kako to predlaže PGS predstavljalo prejudiciranje odluke suda. Nadalje stoji kako je Grad Rijeka, odnosno tadašnje Poglavarstvo Grada Rijeke, aktivno pokušavalo iznaći način za sanaciju zgrade, nudio suvlasnicima financiranje potrebnih radova uz obročnu otplatu, pozivao suvlasnike na poduzimanje potrebnih radnji, sve u svjetlu činjenice da je od građevinske inspekcije naloženo izvođenje radova svim suvlasnicima, a ne samo Gradu, kao jednom od suvlasnika zgrade.

Iako je postojala obveza svih suvlasnika temeljem pravomoćnih i ovršnih rješenja još iz 1997. godine, a potom i rješenje iz 2000. godine, Grad Rijeka je na molbu suvlasnika utrošio preko 2,1 milijuna kuna radi djelomičnog saniranja zgrade i dovođenja u stanje da ne predstavlja opasnost za ljude i imovinu.

Zaključkom se utvrđuje da je postupanje državnih tijela u ovom predmetu neprimjereno, jer iako je postojalo pravomoćno i izvršno rješenje o otklanjanju nedostatka iz 1997. godine, a potom i rješenje iz 2000. godine (koje se tiče pada monijerki), u odnosu na koje je i donesen zaključak o dozvoli izvršenja, državna tijela nisu nikad provela izvršenje na trošak suvlasnika.

Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako je uklanjanje dijelova zgrade koji su predstavljali prijetnju za ljude i imovinu, Grad platio više od 2,1 milijuna kuna. Radilo se o znaku dobre volje tadašnjeg Poglavarstva, a zbog takvog trošenja sredstava Grad Rijeka je čak bio i upozoren od strane državne revizije. Obersnel je istaknuo kako odbija odgovornost za moguće posljedice daljnjeg urušavanja zgrade, napomenuvši kako niti on kao gradonačelnik ni gradska uprava nisu nadležni u postupanju gdje postoji opasnost ljudi i imovine, već je za to zadužena građevinska inspekcija.

Dorotea Pešić Bukovac

Dorotea Pešić Bukovac

Izgradnja oborinske odvodnje Rijeka – Grobnik

Prihvaćena je Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o podzajmu za izgradnju oborinske odvodnje Rijeka – Grobnik u sklopu projektu Jadran. Potprojektu Rijeka – Grobnik namijenjeno je 75 milijuna kuna, s time da je polovica novčanih sredstava je bespovratna, a polovica financirana iz sredstava podzajma na što je potpis između Hrvatskih voda, Grada Rijeke i KD Vodovod i kanalizacija stavljen 8. travnja.

Usvojeno je izvješće o radu Savjeta mladih Grada Rijeke za 2009. godinu te program rada Savjeta za 2010. godinu.