Rezultati projekta su brojni a jedan je od njih i tekuća je kampanja “Mladi u srcu – VII godina s vama” kojom Savez udruga Molekula podcrtava svojih sedam godina uspješnog upravljanja prostorima Filodrammatice i Omladinskog kulturnog centra (OKC) Palach.

Prije točno dvije godine otpočeo je projekt “Žiroskop – Civilno-javno partnerstvo u upravljanju prostorima kulture u Rijeci“. Sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, “Žiroskop” su udruga Drugo more kao nositelj projekta i Savez udruga Molekula, Udruga Filmaktiv, Udruga Ri Rock, Udruga Prostor plus te Grad Rijeka kao partneri, osmislili iz potrebe rješavanja problema nestabilnosti korištenja prostornih resursa za sve izvaninstitucionalne aktere u kulturi, te razvoja civilno-javnog partnerstva u upravljanju prostorima Filodrammatice, Omladinskog kulturnog centra Palach i Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.

Uz ostale rezultate proizašle iz projekta je i tekuća je kampanja “Mladi u srcu – VII godina s vama” kojom Savez udruga Molekula podcrtava svojih sedam godina uspješnog upravljanja prostorima Filodrammatice i Omladinskog kulturnog centra (OKC) Palach.

U tih sedam godina primijenjena je formula kreiranja žive i vibrantne kulturne i umjetničke scene: javni (gradski) prostori Filodrammatice i OKC Palach prepušteni su akterima nezavisne scene koji su imali dovoljno kapaciteta, znanja ali prije svega energije za preuzeti zadaću upravljanja i otvaranja prostora širem krugu kulturnih aktera i različitih publika. Rezultat ovog “eksperimenta” više je od 700 razgovornih, izvedbenih, filmskih, galerijskih, koncertnih i glazbenih, radioničkih i prezentacijskih programa u sedam godina. Polovica tih programa nastala je u produkciji aktera koji nisu članovi Saveza udruga Molekula, što svjedoči o još jednoj vrijednosti rezultata proteklog razdoblja – osim frekventnosti događaja, postignuta je i zavidna razina otvorenosti prostora.

Podsjetimo, OKC Palach tradicionalno djeluje kao klupski prostor u kojem se održavaju brojni glazbeni programi. Njemu pripadajuća Galerija SKC aktivno radi na vidljivosti studentske umjetnosti. U sklopu galerije nalazi se i Sitotisak studio koji se koristi za edukacijske programe mladih i zainteresiranih građana. Tzv. Dnevni boravak služi kao prostor za javna događanja radioničkog i diskurzivnog tipa a u njemu se nalazi i Infoshop – ZIN ZIN  knjižnica fanzina. U prostorima od 2016. djeluje i Glazbeni studio Palach orijentiran je na rock glazbu i osnaživanje mladih rock bendova a u sklopu projekta „Žiroskop“ udruga Ri Rock pokrenula je 2019. godine i prvi riječki radio zajednice Radio Roža u kojem građani i različiti akteri razvijaju i kreiraju radijski program. Filodrammatica pak uključuje veliku dvoranu i novomedijsku galeriju, te urede. Dvorana se koristi kao prostor svakodnevnih programa i aktivnosti članica Saveza udruga Molekula ali i ostalih aktera u kulturi i prostor je za produkcije nezavisne kazališne i izvedbene scene, za filmske edukacije, radionice, predavanja i tribine društveno relevantnih tema. Galerija Filodrammatice ostala je pak jedina galerija u centru grada orijentirana na intermedijsku, novomedijsku i društveno kritičku suvremenu umjetnost a koristi se i za diskurzivne programe, radionice i produkcije. Javna ustanova Hrvatski kulturni dom na Sušaku, treći prostorni entitet koji kao javna gradska ustanova djeluje po drugim osnovama od nezavisne scene koja upravlja prvim dvama prostorima, osnovana je pak potkraj 2017. godine odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke. Već u procesu osnivanja nove ustanove s obzirom na njenu svrhu, djelatnosti i inicijalnu viziju i misiju, prepoznata je potreba za promišljanjem načina uključivanja predstavnika nezavisne kulture (HKD među svojim djelatnostima ima i koordinaciju i provođenje programa u produkciji organizacija izvaninstitucionalne kulture iz područja izvođačkih i vizualnih umjetnosti) te drugih kulturnih i umjetničkih djelatnika i stručnjaka u upravljačku strukturu Ustanove, kao i osmišljavanje modela suradnje s ključnim dionicima i korisnicima u pripremi i provedbi programa u HKD-u.

U sklopu “Žiroskopa” dvogodišnji je period iskorišten za osmišljavanje, dizajniranje i testiranje zajedničkog, civilno-javnog partnerstva u upravljanju prostorima Filodrammatice i OKC Palach koji može jamčiti stabilnost i perspektivu korištenja ovih prostora od strane nezavisne scene, kao i za uspostavljanje procedura uključivanja aktera u kulturi u upravljanje prostorima i povećanu participaciju građana u kulturnim aktivnostima. Paralelno se proces razvoja participativnog upravljanja JU HKD na Sušaku, koji je facilitirala i mentorirala Udruga za razvoj civilnog društva SMART, odvijao kroz tri ključne faze: provedbom radionica sa zaposlenicima Ustanove, provedbom radionica s korisnicima i drugim relevantnim akterima za HKD-a te izradom dokumenta „Prijedlog okvira za razvoj i uspostavljanje modela participativnog upravljanja Hrvatskim kulturnim domom na Sušaku“ kao ključnim rezultatom radioničkog dijela procesa. HKD je kroz program Kortil uživo proveo i šest radionica baziranih na poticanju i promišljanju javnog djelovanju u javnom  prostoru, s učenicima srednje Građevinsko-tehničke škole te kroz međugeneracijsku participaciju i javni poziv građanima na sudjelovanje, na teme projektiranja i upravljanja javnim prostorom, dizajna i izrade urbane opreme te njenog postavljanja u prostoru, radionice VJ-inga i mapiranja Sušaka, Street arta i tzv. Priča sa Sušaka.

Model civilno-javnog partnerstva u upravljanju Filodrammaticom i OKC-om Palach razvijao se kroz niz edukacija i radionica koju su vodili stručnjaci iz područja kulture i kulturnih politika. Ključne radionice za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj ovog modela, te uključivanje građana i organizacija civilnog društva u programiranje prostora bile su radionice „Izrada modela upravljanja prostorima Filodrammatice i OKC Palach“ (Gordan Bosanac), „Vođenje organizacije u sklopu civilno–javnog partnerstva“ (Mirela Travar), „Izrada kriterija vrednovanja programa“ (Teodor Celakoski) i „Radionica iz sudioničkog upravljanja/ Policy razina“ (Ana Žuvela).

Kao primarni “alat” novog modela i veće participacije građana u odlukama oko vođenja prostora OKC Palach i Filodrammatice te sudjelovanja u samim programima, osmišljeno je Vijeće korisnika, tijelo kojeg čine predstavnici onih udruga/inicijativa koje se već koriste prostorima (članice Saveza udruga Molekula) i tzv. vanjski korisnici. S obzirom na to da se prostori OKC Palach i Filodrammatice razlikuju tipologijom, razlikuju se i njihovi korisnici, pa je za svaki od ovih prostora zamišljeno zasebno Vijeće korisnika koje će se baviti različitim logističkim, tehničkim i produkcijskim zahtjevima prostora, komunicirati o prostorima s Gradom Rijekom kao vlasnikom, promišljati način i dinamiku njihovog korištenja te uloge i zadatke samih korisnika prostora. U Vijeće korisnika mogu se uključiti udruge, umjetničke organizacije i pojedinci koji aktivno provode programe u prostorima OKC Palach i Filodrammatice, pri čemu “aktivno” znači da na godišnjoj razini ostvaruju (ili planiraju ostvarivati) četiri ili više javnih programa u prostorima te aktivno rade na jačanju dostupnosti prostora za izvaninstitucionalnu scenu i poboljšavanju tehničkih i organizacijskih uvjeta samih prostora. Osim u Vijeće korisnika, svi zainteresirani građani i udruge pozvani su uključiti se i u kreiranje programa radija zajednice – Radio Roža –  te  volontiranjem na programima Saveza udruga Molekula.

U sklopu “Žiroskopa” razrađeni su i kriteriji za korištenje prostora OKC Palach i Filodrammatice. Naime, kako Savez udruga Molekula prostorne resurse kojima upravlja besplatno dodjeljuje udrugama, umjetničkim organizacijama, pojedincima i skupinama koje se bave suvremenom umjetnošću i kulturom, socijalno angažiranim sadržajem i kritičkim društvenim praksama za mlade, tako su i prostori Filodrammatice i OKC Palach namijenjeni svima onima koji odgovaraju ovakvom programskom profilu –  ključno je dakle  da je riječ  o programima koji su usmjereni ka suvremenoj umjetnosti i kulturi, suvremenim kritičkim društvenim praksama, promišljanju društvenih prilika i poticanju društvene promjene, obrazovnom programu namijenjenom razvoju i jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva u sektoru kulture i mladih kao i studentskih organizacija te obrazovnom programu važnom za unapređenje kvalitete života mladih te rada s mladima. Po vrsti programa, riječ je o javnim programima (glazbenim, izvedbeno-scenskim, tribinama, konferencijama, predavanjima, filmskim i književnim programima), radionicama, programima razvoja produkcije, prezentacijskim programima, sastancima i rezidencijalnim programima.

Mladi u srcu vizualRezultati procesa koji su se odvijali u JU HKD na Sušaku objedinjeni su spomenutim dokumentom „Prijedlog okvira za razvoj i uspostavljanje modela participativnog upravljanja Hrvatskim kulturnim domom na Sušaku“ kroz koji su predstavljene ključne informacije za učinkovito sudjelovanje svih relevantnih aktera u procesu razvoja prijedloga modela participativnog upravljanja HKD-om. Dokumentom je ukazano na različite uloge, prava, obveze i odgovornosti relevantnih aktera, potaknuto je zajedničko razumijevanje pojmova „civilno-javno partnerstvo“ i „participativno upravljanje“ te stvorena podloga za utvrđivanje mehanizama i alata koji omogućavaju i potiču prakse civilno-javnog partnerstva i participativnog upravljanja HKD-om. Dodatno, zaključci proizašli iz radionica “Prostori sudjelovanja” donose prijedloge razvoja postojećih tijela i procedura JU HKD. Među njima su i preporuke za razmatranje mogućnosti osiguravanja izbora predstavnika izvaninstitucionalne scene u Upravno vijeće Ustanove, koji se već i sada nalaze i u Programskom savjetu Javne ustanove, te uređivanje alata komunikacije predstavnika izvaninstitucionalne scene kao korisnika HKD-a i Javne ustanove.

Kampanja “Mladi u srcu – VII godina s vama” koja je, kroz videe, plakate i druge sadržaje krenula povodom završetka projekta “Žiroskop”, ima za cilj naglasiti sve navedene funkcionalnosti nezavisne kulturne scene u Rijeci, značajan utjecaj koji ostavlja na različite korisnike okupljene oko programa članica Saveza udruga Molekula i otvorenost za nove korisnike i nove ideje, te poručiti: mladost je u srcu, ne u godinama.

Savez udruga Molekula djeluje od 2007. godine, sa željom da pridonese razvoju lokalne zajednice u području nezavisne kulturne produkcije. Trenutne aktivne članice Saveza su udruge Drugo more, Prostor plus, Ri Rock, Filmaktiv i Delta 5. Tijekom “Žiroskopa”, u proces su se uključile još tri udruge čije se aktivnosti nalaze u području kulturno–umjetničkog djelovanja Saveza: LFF, Diston i Igralke.

Videi kampanje “Mladi u srcu – VII godina s vama”:

Projekt „Žiroskop – Civilno-javno partnerstvo u upravljanju prostorima kulture u Rijeci“ financiran je u okviru poziva Kultura u centru – potpora javno-civilnog partnerstva u kulturi, UP.04.2.1.04.0078 – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.
Projekt ukupne vrijednosti 2.416.102,66 kuna je financiran iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.053.687,26 kuna i sufinanciran od strane Ministarstva kulture RH u iznosu od 362.415,40 kuna.
Posrednička tijela u provedbi projekta su Ministarstvo kulture RH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.
Razdoblje provedbe projekta je od 29.10.2018. do 29.10.2020.

Projekt provodi udruga Drugo more, a partneri na projektu su Grad Rijeka, Savez udruga Molekula i udruge Filmaktiv, Ri Rock i Prostor Plus.