Udruga Drugo more u suradnji s nizom partnera, među kojima je i Grad Rijeka, provodi 2,4 milijuna kuna vrijedan EU projekt „Žiroskop“, posvećen uspostavljanju modela civilno-javnog partnerstva u upravljanju prostorima kulture.

Projekt „Žiroskop – Civilno-javno partnerstvo u upravljanju prostorima kulture u Rijeci“ na konferenciji za novinare predstavili su direktor Udruge Drugo more Davor Mišković, pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeka Ivan Šarar i predsjednik Saveza udruga Molekula Luka Rodela.

Radi se o jednom od 34 odabrana projekta koji su ocijenjeni kao uspješni na natječaju Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, koji se provodi u sklopu Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Projekt ukupne vrijednosti 2.416.102,66 kuna financira Europska unija s 2.053.687,26 kuna u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda, i sufinancira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske u iznosu od 362.415,40 kuna.

Nositelj ovog dvogodišnjeg projekta je Udruga Drugo more, a partneri na projektu su Grad Rijeka, Savez udruga Molekula, Udruga Filmaktiv, Udruga Ri Rock i Udruga Prostor plus. Svrha projekta je razvoj i osnaživanje civilno-javnog partnerstava u upravljanju prostorima Filodrammatice, Omladinskog kulturnog centra Palach i Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.

Kako je u ime nositelja projekta, Udruge More, koja je jedna od članica Saveza udruga Molekula, kazao Mišković, stvaranjem stabilne upravljačke strukture koja počiva na podjeli odgovornosti, jasnim procedurama uključivanja aktera koji ne pripadaju samoj upravljačkoj strukturi i uključivanjem samih građana u procese programiranja i same kulturne i umjetničke programe, osnažiti će se postojeće prakse suradnje, kao i sama programska djelatnost organizacija civilnog društva koje djeluju u kulturi. Osnova za civilno-javno partnerstvo nalazi se u praksama u upravljanju prostorima koje je uspostavio Savez udruga Molekula, a odlikuju ih jasni kriteriji dodjele prostora za obavljanje aktivnosti, otvorenost i dostupnost vanjskim korisnicima.

U OKC-u Palach najavljen EU projekt Žiroskop

U OKC-u Palach najavljen EU projekt Žiroskop

„Ovaj obimno financiran projekt dolazi u pravo vrijeme, taman na isteku petogodišnjeg pilot-upravljanja Saveza udruga Molekula Filodrammaticom i Palachom te neposredno uoči početka punog funkcioniranja Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, gradske ustanove kojoj je prioritetni zadatak servisirati nezavisnu kulturnu scenu. Mi ne znamo kakav će se upravljački model dogoditi, vjerojatno jedan za HKD, a drugi za ostale prostore i ne bih htio prejudicirati varijante, ali je cilj naći optimalan način upravljanja,“ kazao je pročelnik Šarar, koji je posebno naglasio činjenicu kako će novi upravljački model biti osmišljen do 2021. godine, dakle u godini nakon završetka projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture.

Kako je u ime Saveza udruga Molekula kazao Rodela, cilj projekta je učvrstiti suradnju između Grada Rijeke i udruga, ali i stvoriti platformu za sve građanske inicijative, kako kulturno-umjetničkog, tako i socijalnog karaktera.

Struktura projekta sastoji se od tri oblika sudjelovanja u upravljanju, koji se razlikuju po stupnju odgovornosti i razini sudjelovanja: zajedničko upravljanje udruga i Grada, potom sudjelovanje udruga, građana i drugih aktera u upravljanju programom javne ustanove u kulturi, kao i sudjelovanje građana u kreiranju i provedbi konkretnih kulturnih aktivnosti.

Projekt uključuje provedbu niza radionica, mentorski rad sa stručnjakom, studijska putovanja i, iako nije naglasak na produkciji, nekoliko kulturnih programa koja će predstavljati testiranje modela upravljanja. Jedan od važnih aspekta projekta je i osnivanje community radija, kojim će upravljati udruga Ri Rock. Radio, koji bi trebao početi s radom na proljeće, osmišljen je kao medij putem kojeg će svi građani moći iskazati svoje mišljenje, promovirati svoje inicijative ili problematizirati stanje u gradu.

Europski socijalni fond