U Centru za mlade Bunker u Samoboru održana je završna konferencija projekta Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level – pružanje podrške radu s mladima na lokalnoj razini.

Pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Grada Rijeke Sanda Sušanj, kao sudionica u panelu na temu “Doprinos projekta Europe Goes Local u razvoju poticajnog okruženja za lokalni rad s mladima”, predstavila je aktivnosti koje Grad Rijeka provodi s ciljem stvaranja poticajnog okruženja za mlade.

U sklopu konferencije predstavljena je Europska povelja o radu s mladima na lokalnoj razini kao rezultat projekta “Europe Goes Local” na međunarodnoj razini. Osim toga, uz predstavljanje projekta i aktivnosti koje su provele jedinice lokalne samouprave, na konferenciji se raspravljalo i o primjerima dobre prakse kao rezultata jednogodišnjeg rada na izradi i realizaciji planova uključenih jedinica. U provođenju aktivnosti kojima je pružena dodatna podrška lokalnom radu s mladima ističe se upravo Grad Rijeka.

“Europe Goes Local” trenutno je najveći europski projekt u području rada s mladima koji okuplja nacionalne agencije zadužene za provedbu programa Erasmus+ te europske institucije i mreže zadužene za područje rada s mladima u jedno strateško partnerstvo. U projekt je na nacionalnoj razini izravno uključeno 11 općina i gradova s područja Republike Hrvatske, a koordinira ga nacionalna delegacija koju čine predstavnici Agencije za mobilnost i programe Europske unije te stručnjaci u području rada s mladima.