Uvažavajući tešku situaciju u kojoj se nalazi Brodograđevna industrija 3. maj, Grad Rijeka će tvrtkama koje djeluju u njezinom sastavu – Brodogradilištu 3. maj te tvrtki Motori i dizalice odgoditi rok za plaćanje dugova komunalne naknade, odlučeno je na Kolegiju gradonačelnika. Dio je to aktivnosti Grada Rijeke u pomoći riječkoj brodogradnji, a nove mjere bit će predložene na ovotjednoj sjednici Gradskog vijeća.

Kako je pojasnila pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević, ponovno je uvažen zahtjev tvrtke “3. maj Motori i dizalice” za produljenjem roka za plaćanje komunalne naknade, pa će tako prema novom ugovoru tvrtka započeti s obročnom otplatom duga glavnice komunalne nakade,koji je dosegao skoro 9 milijuna kuna, u siječnju 2011. godine te se neće zaračunavati kamate u iznosu od 7,2 milijuna kuna. Također, odobren je i zahtjev Brodogradilišta 3. maj za otpisom kamate u visini od 313 tisuća kuna, dok se dug glavnice u iznosu od 5,2 milijuna kn i dalje obročno otplaćuje. Odjel za komunalni sustav će se također raspitati kod Hrvatskih voda o mogućnosti da se Brodograđevnoj industriji odgodi plaćanje vodne naknade.

Banke spremne prihvatiti jamstvo Grada Rijeke
Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako donošenje odluke o odgodi plaćanja i otpisu kamata doprinos Grada Rijeke prevladavanju problema u riječkoj brodogradnji.
“Samo u ovom trenutku dug BI 3. maj prema Gradu Rijeci iznosi oko 15 milijuna kuna, a kad tom iznosu pribrojimo 20 milijuna kuna kojih smo se odrekli kroz snižavanje cijena zakupa, komunalne naknade te spomeničke rente kao pomoć poduzetnicima, dolazimo do iznosa od 35 milijuna kuna manjih prihoda proračuna,” kazao je Obersnel, napomenuvši kako 3. maj nije jedini koji ima problema s plaćanjem, jer dug poduzetnika prema Gradu Rijeci trenutno iznosi oko 50 milijuna kuna.

Odluka o odgodi plaćanja tek je dio aktivnosti Grada Rijeke u pomoći 3. maju, što će biti predmetom rasprave na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.
“Trenutno se izrađuje materijal i pregovara s bankama oko izdavanja jamstva Grada Rijeke 3. maju za izgradnju dva asfalt-tankera za švedskog naručitelja. Nakana je da Grad Rijeka preuzme obvezu jamstva, ako u roku to ne učini Vlada RH, što bi bila njezina obveza, budući da je većinski vlasnik brodogradilišta. Mislim da se radi o prijedlogu koji se treba uputiti Gradskom vijeću, bez obzira na to što sam svjestan svih zakonskih ograničenja. Međutim, nakon razgovora s bankama, koje su spremne prihvatiti jamstvo Grada, još sam uvjereniji da nešto valja učiniti,” kazao je gradonačelnik.

39. gradonačelnikov kolegij listopad 2010.

Novi program prevencije ovisnosti i nasilja
Odobreno je 87 tisuća kuna za provedbu prvih dviju komponenti “Mogu ako hoću – 1” i “Sajam mogućnosti” programa “Zajedno više možemo”, koji će Policijska uprava primorsko-goranske županije ostvaruje u suradnji s odjelima gradske uprave za školstvo i zdravstvo. Program “Zajedno više možemo” je program primarne prevencije zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja, a namijenjen je učenicima 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola i njihovim roditeljima.

U Rijeci će se ove godine provoditi samo program “Mogu ako hoću” namijenjen učenicima 4. razreda, pa će tako već ovog tjedna prvi učenici organizirano posjetiti policijske postaje kako bi se upoznali s radom policije i prihvatili policiju kao prijatelja pomagača, a tom će prilikom dobiti i knjižicu “Moj podsjetnik”. Krajem školske godine provest će se “Sajam mogućnosti”, tijekom kojeg će učenicima razne kulturno-umjetničke, sportske i druge udruge i ustanove predstaviti svoje sadržaje kako bi mogli odabrati određenu aktivnost kojom bi se bavili u slobodno vrijeme. Program “Zajedno više možemo” sljedećih godina obuhvatit će i 5. i 6. razrede.

Kako je istaknula pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat, ovaj preventivni program provodi se već šestu godinu u školama na području grada Zagreba, vrlo dobro je prihvaćen od svih sudionika, a rezultati pokazuju pozitivne pomake u prevenciji raznih oblika ovisnosti djece i mladih.

Prema riječima zamjenika gradonačelnika Željka Jovanovića, program “Zajedno više možemo” kvalitetna je dopuna programa prevencije, kojih se u Rijeci trenutno provodi čak 19, za što se na godišnjoj razini iz gradskog proračuna izdvaja oko 1,3 milijuna kuna.

Javni poziv za najbolje inovacije spremne za komercijalnu primjenu
I ove godine raspisat će javni poziv za dodjelu nagrada za najuspjelije inovacije koje su spremne za komercijalnu primjenu. Fond nagrada je 50 tisuća kuna, a cilj je javnog poziva poticanje i ohrabrivanje poduzetnika na komercijalizaciju inovacija.

U razdoblju između dva kolegija gradonačelnik je donio zaključak temeljem kojeg je već raspisan natječaj za dodjelu za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola i studentima u školskoj/akademskoj 2010./2011. godini. Budući da je 112 dosadašnjih korisnika stipendije ispunilo uvjete za nastavak stipendiranja, raspisan je natječaj za 16 učeničkih i 36 studentskih stipendija.

Obročno plaćanje duga najamnine i ostalih troškova stanovanja
Kako bi se ubrzao postupak odobravanja zahtjeva, donesen je zaključak o odobravanju obročnog plaćanja duga najamnine i ostalih troškova stanovanja koji su u najmu, kao i eventualnu već do sada obračunatu zakonsku zateznu kamatu, svim dužnicima u stanovima u gradskom vlasništvu koji Odjelu za komunalni sustav podnesu pismenu zamolbu za obročno plaćanje duga.

Također, donesen je zaključak da će Grad Rijeka obavljanje usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama na području grada Rijeke, koje je do sada obavljao koncesionar, od 1. prosinca povjeriti komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.

Obilježavanje Međunarodnog dana volontera
Grad Rijeka bit će pokrovitelj obilježavanja Međunarodnog dana volontera, koji će od 22. studenoga do 6. prosinca organizirati Udruga SMART s ciljem povećanja vidljivosti i prepoznatljivosti volontera i volonterskog rada. U sklopu obilježavanja dodijelit će se nagrada za volontere godine, održati izložba “Volonteri u akciji” te sajam volonterskih programa na Korzu, sve uz javnu promidžbu volonterstva.