Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, objavljuje javni natječaj za predlaganje programa rada re-use centra (centra za ponovnu uporabu) smještenog u prizemlju zgrade na adresi Ivana Grohovca 1A. Cjeloviti tekst javnog natječaja s prilozima možete vidjeti u prilogu.

NAPOMENA:

Rok za dostavu ponuda produžen je do 13. veljače do 12 sati.