Kako bi pomogao umirovljenicima s najnižim mirovinama, a povodom predstojećih božićnih i novogodišnjih blagdana, Grad Rijeka će i ove godine podijeliti poklon-bonove u vrijednosti od 300 kuna za nabavu živežnih namirnica, odlučeno je na kolegiju gradonačelnika. Poklon-bon će dobiti 1.200 umirovljenika, za što će se iz proračuna izdvojiti 360 tisuća kuna. Utvrđeni su i ovogodišnji dobitnici stipendija te Lista prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente za sanaciju pročelja i krovova.

Kako je kazala pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat, pravo na poklon-bon imaju umirovljenici s mirovinom manjom od 1.400 kuna, uključujući i zaštitni dodatak na mirovinu. Poklon-bon će im stići na kućnu adresu oko 15. prosinca, a moći će ga iskoristiti do 10. siječnja 2011. godine u trgovinama “Brodokomerc-nova”, koje su izabrane budući da se nalaze u svim kvartovima, kako bi umirovljenici mogli nabaviti namirnice u obližnjoj trgovini.
“Za dodjelu poklon bona primijenili smo jednake kriterije kao i prošle godine, a broj najugroženijih umirovljenika u tom se razdoblju povećao za 200,” kazala je Perhat, dok je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel kazao kako su i mirovine veće od 1.400 kuna skromne i mogle bi se svrstati u socijalnu kategoriju, no zbog opće situacije Grad Rijeka ima ograničena sredstva koja može osigurati za poklon-bonove umirovljenicima.

Novih 55 stipendista Grada Rijeke
Odbivši prigovore na rang listu za učenike trećeg i četvrtog razreda srednje škole te rang listu za studente, gradonačelnik je donio odluku o dodjeli stipendija darovitim učenicima i studentima u školskoj 2010/2011. godini, što znači da će u ovoj godini stipendije primati novih 16 učenika i 39 studenata. Gradonačelnik Obersnel izrazio je žaljenje što trenutno Grad Rijeka ne može osigurati više novih stipendija, no iako se do daljnjega broj i iznos stipendija neće povećavati, neće ni doći do smanjivanja sredstava osiguranih za projekt poticanja izvrsnih učenika i studenata.

42. gradonačelnikov kolegij prosinac 2010.

Lista korištenja sredstava spomeničke rente
Utvrđena je Lista prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada Rijeke za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za 2011. i 2012. godinu. Nakon što je povjerenstvo razmotrilo 25 prijava pristiglih na četvrti javni poziv vlasnicima i suvlasnicima zgrada za korištenje sredstava spomeničke rente, u Listu prioriteta uvršteno je 17 programa.

Nakon što vlasnici, odnosno suvlasnici građevina, provedu postupak nabave radova sanacije i obnove građevina putem Odjela gradske uprave za kulturu, Grad Rijeka će s njima sklopiti ugovore o sufinanciranju njihovih programa, u kojima će se pobliže regulirati omjeri i uvjeti sufinanciranja. Sredstva za sufinanciranje programa uvrštenih na Listu prioriteta planiraju se, unutar Proračuna Grada Rijeke za 2011. i 2012. godinu, u ukupnom iznosu od 8,4 milijuna kuna, a broj programa koji se sufinancira kroz sljedeće dvije godine ovisit će o raspoloživim proračunskim sredstvima.

Gradonačelnik Obersnel je podsjetio kako je od 2006. godine, kad se počeo provoditi Program sanacije i obnove pročelja i krovova, uloženo 5,7 milijuna kuna, istaknuvši kako rezultati programa ukazuju na opravdanost spomeničke rente, jer se tim sredstvima, udruženim sa sredstvima suvlasnika ili vlasnika objekata, uređuju pročelja zgrada koja bi bez takvog načina financiranja vrlo teško bila uređivana sadašnjom dinamikom.

42. gradonačelnikov kolegij prosinac 2010.

Sufinanciranje autoškole mladima s poteškoćama u kretanju
Na kolegiju je odobreno 20 tisuća kuna za pilot-projekt sufinanciranja autoškole za mlade s teškoćama u kretanju kojima je potrebno posebno prilagođeno vozilo, a s ciljem omogućavanja veće mobilnosti mladih osoba koje se kreću pomoću invalidskih kolica i teško pokretnih osoba. Projekt je inicirao Savjet mladih Grada Rijeke, a nakon provedenog istraživanja potreba u suradnji s Odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb, odlučeno je da će Grad Rijeka sufinancirati polovicu cijene autoškole, koja za osobe s teškoćama u razvoju stoji oko 1.000 kuna skuplje i iznosi oko 6.000 kuna. Kandidati za sufinanciranje autoškola su osobe do 35 godina starosti s područja grada Rijeke s invaliditetom koji se odnosi na donje ekstremitete.

Prihvaćen je nastavak aktivnog sudjelovanja Grada Rijeke u akciji Gradovi i općine prijatelji djece, u koju se Grad Rijeka uključio još 2000. godine.

Izbor najuređenijih izloga
Prihvaćen je prijedlog akcije izbora najbolje uređenih izloga, koju Odjel za poduzetništvo tradicionalno organizira povodom obilježavanja božićnih i novogodišnjih blagdana, s ciljem poticanja korisnika poslovnih prostora da uređenjem svojih izloga pridonesu blagdanskom ugođaju u gradu. Ocjenjivački sud obići će izloge u tjednu prije Božića te odlučiti o dobitnicima novčanih nagrada.