Za potrebe provedbe „Školice zdrave prehrane“ nastao je internetski portal koji pruža korisne informacije o važnosti zdrave prehrane i usvajanja zdravih prehrambenih navika

Po uzoru na program zdrave prehrane u vrtićima, Grad Rijeka je prošle godine započeo s uvođenjem zdravih obroka i u osnovne škole i to kroz organiziranu školsku prehranu. Na današnjoj konferenciji za medije gradonačelnik Vojko Obersnel, pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj i voditeljica Odsjeka za unaprjeđenje prehrane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Sandra Pavičić Žeželj govorili su o rezultatima provođenja programa zdrave prehrane i predstavili projekt „Školica zdrave prehrane“ u sklopu kojega se u osnovnim školama provodi edukacija o važnosti usvajanja zdravih prehrambenih navika.

Najava Školice zdrave prehrane

Program Školice zdrave prehrane uvodi se u sve riječke osnovne škole

– Od prošle godine program zdrave prehrane uveden je u 15 osnovnih škola, a od polovice ove godine provodit će se i u preostalih osam škola kojima je Grad Rijeka osnivač. U provođenju ovoga programa, na čije uvođenje su nas potakli zabrinjavajući pokazatelji o pretilosti u djece mlađe dobi, važnu ulogu ima Nastavni zavod za javno zdravstvo koji priprema jelovnike i za vrtićare i za školarce i kontrolira obroke koji se pripremaju te provodi edukaciju – kazao je gradonačelnik Obersnel. Osim što su u sklopu programa uvedeni tipski jelovnici, nastavio je Obersnel, važan su dio programa zdravstveno – edukativni sadržaji putem predavanja i radionica u koje su uključena djeca, roditelji i nastavnici.

Gradonačelnik je uvjeren da će program utjecati na poboljšanje kvalitete prehrane i usvajanje zdravih prehrambenih navika pa će djeca sve manje posezati za proizvodima koji im se nude u prodaji u neposrednoj blizini škole, a koji ne spadaju u zdravu hranu. – Grad Rijeka sudjeluje u financiranju zdrave prehrane, za edukaciju učenika i učitelja u Proračunu je planirano 55 tisuća kuna, a učenicima čije su obitelji korisnici gradskog Socijalnog programa omogućena je besplatna prehrana kao i djeci u produženom i cjelodnevnom boravku. Za podmirenje tih troškova u školskoj godini 2016./2017. Grad je osigurao 3,65 milijuna kuna – rekao je gradonačelnik.

Govoreći o programu zdrave prehrane u osnovnim školama pročelnica Sanda Sušanj istaknula je kako se njegova kvaliteta ogleda, ne samo kroz konzumiranje zdravih obroka, nego i kroz edukaciju i osviještenost o tome koliko su pravilna prehrana i stjecanje zdravih prehrambenih navika u dječjoj dobi važni za zdravlje i sprečavanje kroničnih bolesti u odrasloj dobi. – Važni partneri u provođenju ovog programa su nam Nastavni zavod za javno zdravstvo, nastavnici, ali i roditelji za koje vjerujem da će prepoznati sve koristi ovoga projekta – naglasila je S. Sušanj.

Nahrani svoje tijelo

Plakat Nahrani svoje tijelo

U sklopu programa trenutno se provode edukacije djelatnika riječkih škola te radionice s učenicima. Do kraja 2016. godine Program je proveden u 15 osnovnih škola i obuhvatio je 508 učenika u 26 razrednih odjeljenja, a u preostalih osam škola, u kojima će program krenuti do kraja svibnja, bit će obuhvaćeno 518 učenika u 25 razrednih odjeljenja.

Za potrebe provedbe “Školice zdrave prehrane” nastao je i  internetski portal Školica zdrave prehrane, čija je izrada sadržaja povjerena stručnjacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dok je stranicu izradio i dizajnirao Goran Grudić iz Službe za medije u Gradu Rijeci.

– Portal Školica zdrave prehrane namijenjen je djeci, njihovim roditeljima i nastavnicima te svima koji žele naučiti i proširiti znanje o hrani, prehrani i zdravlju – rekla je Sandra Pavičić Žeželj predstavljajući novi portal. Edukativni i zabavni materijal na stranici doprinosi lakšem i boljem razumijevanju važnosti unaprjeđenja prehrane i zdravlja, a portal omogućuje komunikaciju među korisnicima.