U sklopu EU projekta „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ u Gradskoj vijećnici započela je trodnevna edukacija za pomoćnike u nastavi.

Edukacija je namijenjena novo zaposlenim pomoćnicima u nastavi, koji će od nove školske godine u riječkim osnovnim školama pružati podršku učenicima s teškoćama integriranim u redovna razredna odjeljenja. Pomoćnik je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Edukacija za pomoćnike u nastavi

Edukacija za pomoćnike u nastavi

Pomoćnik predstavlja neposrednu potporu učeniku, a posredno potporu učitelju te ostalim učenicima u razredu, no pritom nije zamjena za druge oblike pomoći. Uključivanjem pomoćnika u nastavu povećava se socijalna uključenost i olakšava integracija učenika s teškoćama u školama.

Trodnevna edukacija pomoćnika u nastavi

Tijekom edukacije pomoćnici u nastavi upoznat će se s načelima obrazovanja učenika s teškoćama s naglaskom na inkluzivno obrazovanje te pravima djece s teškoćama, kako i načinima kako pružiti podršku u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina učenicima s različitim poteškoćama, od poremećaja pažnje i hiperaktivnosti do specifičnih teškoća u učenju.  Jedno od predavanja posvećeno je suradnji pomoćnika u nastavi s učiteljem, stručnim timom, roditeljima te ostalim učenicima u razredu.

Edukaciju provodi Centar inkluzivne potpore IDEM.

RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćamaDo 11. rujna otvoren javni poziv za nove pomoćnike u nastavi

Do 11. rujna otvoren je novi Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Rijeke, kojim se traži 15 novih pomoćnika u nastavi.

Prijaviti se mogu osobe koje imaju minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje te protiv kojih nije pokrenut kazneni postupak.

S odabranim pomoćnicima sklopit će se ugovori o radu u trajanju do 21. lipnja 2024. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

Inkluzivno obrazovanje u riječkim osnovnim školama

Inkluzivno obrazovanje u osnovnim školama Grada Rijeke započelo je 2008. godine kada je sredstvima iz gradskog proračuna osigurano 6 pomoćnika u nastavi. Od tada je broj pomoćnika u nastavi bio u porastu, ali uvijek u skladu s potrebama iskazanim od strane stručnjaka u osnovnim školama Grada Rijeke.

Od 2014. inkluzivno se obrazovanje u Rijeci provodi kroz EU projekt „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“. Od tada pa sve do danas, broj pomoćnika kontinuirano raste te je danas u Rijeci pravo na pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika osigurano svim učenicima kojima je takav oblik podrške potreban.

Javni poziv je otvoren temeljem Otvorenog poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI“, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

esf-op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-logo-prigodni-boja