Potpisan je sporazum s Gradom Osijekom koji će od iduće školske godine u svojim školama također provoditi riječki program Građanskog odgoja i obrazovanja.

Sporazum su u ime dvaju gradova potpisali riječki gradonačelnik Vojko Obersnel i zamjenica gradonačelnika Osijeka Žana Gamoš, a na potpisivanju nazočni su bili i zamjenik gradonačelnika Rijeke Nikola Ivaniš, pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Grada Rijeke Sanda Sušanj, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Osijeka Dražen Alerić te predstavnici udruga civilnog društva uz pomoć kojih će se ova izvannastavna aktivnost provoditi u Osijeku.

Grad Rijeka se ovim sporazumom obvezao bez naknade ustupiti priručnik “Učenik građanin”, pripadajuće mape te popratne Smjernice za provođenje programa namijenjene učiteljima, u svrhu provođenja izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje koje će, prema riječima zamjenice gradonačelnika Osijeka, u osječkim školama započeti od iduće školske godine.
Uz Osijek, riječki program GOO do sada su preuzeli Sisak, Poreč, Rovinj, Pula, Umag, Pazin, Opatija, Istarska te Primorsko-goranska županija.

Grad Osijek preuzeo riječki model Građanskog odgoja i obrazovanja

Sporazum su u ime dvaju gradova potpisali riječki gradonačelnik Vojko Obersnel i zamjenica gradonačelnika Osijeka Žana Gamoš

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel pozdravio je delegaciju iz Osijeka te ustvrdio kako ovaj grad ozbiljno radi na uvođenju Građanskog odgoja i obrazovanja. „Uspostavljena suradnja s velikim brojem gradova i županija nama je najbolja poruka da je naš rad na dobrom tragu“, rekao je Obersnel ističući zadovoljstvo velikim interesom kojeg je program pobudio u Hrvatskoj. Navodeći žal što se GOO ne provodi na nacionalnoj razini kroz kurikularnu reformu, riječki gradonačelnik je zaključio: „Lokalna razina pokazala je odgovornost, efikasnost i spremnost da reagira brže nego što nekad reagira država“.

Žana Gamoš, zamjenica gradonačelnika Osijeka zahvalila je Gradu Rijeci na dobrodošlici i na ustupanju potrebnih materijala. „Pomoć, podrška i iskustvo koje dijelite s nama olakšat će nam provedbu Građanskog odgoja i obrazovanja kojeg ćemo provoditi zajedno s udrugama civilnog društva“, kazala je Gamoš te dodala kako je zanimanje za uvođenjem ovog programa, koji će nositi ime „Osijek to GOO“, dosad pokazalo 11 osječkih osnovnih škola, a već od iduće školske godine program će se slušati u njih pet.

Grad Osijek preuzeo riječki model Građanskog odgoja i obrazovanja

Dražen Alerić, Žana Gamoš, Vojko Obersnel, Nikola Ivaniš i Sanda Sušanj

Temeljem ovog sporazuma, Grad Rijeka će, po izlasku iz tiska priručnika za učenike sedmih i osmih razreda osnovnih škola, te pripadajućih Smjernica za provođenje tog priručnika namijenjenih učiteljima provoditeljima, i taj materijal ustupiti Gradu Osijeku u slučaju da iskaže interes.

Podsjetimo, potaknut rezultatima raznih istraživanja koji pokazuju iste poražavajuće rezultate kao što su niska razina participacije u zajednici, porast izražavanja diskriminatornih stavova te nedostatak znanja i vještina potrebnih za život među mladima, Grad Rijeka je postao prvi grad u Hrvatskoj koji je osmislio i realizirao program GOO neovisno o situaciji na državnoj razini vezanoj uz kurikularnu reformu. Grad Rijeka je za ovu namjenu osigurao financijska sredstva za izradu udžbenika, prvog takve vrste, i pratećih materijala, program edukacije nastavnika i njegovu izvedbu te plaće uključenim nastavnicima.

Prošle školske godine u pete razrede šest osnovnih škola eksperimentalno je uveden program Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO) kao izvannastavna aktivnost, s fondom od 35 školska sata na godišnjoj razini, odnosno jednom tjedno. Program je inicijalno upisalo 88 učenika petih razreda, koji su obradili i usvojili 15 nastavnih jedinica, a predmet se nije ocjenjivao te je u satnicu uklopljen kao posljednji nastavni sat u danu.

Grad Osijek preuzeo riječki model Građanskog odgoja i obrazovanja

Uz Osijek, riječki program GOO do sada su preuzeli Sisak, Poreč, Rovinj, Pula, Umag, Pazin, Opatija, Istarska te Primorsko-goranska županija.

Od početka ove školske godine, program je uveden kao redovan u 22 osnovne škole pod ingerencijom Grada, te mu je pristupilo više od 300 novih učenika petih razreda, a provodi se dva puta tjedno (70 nastavnih sati godišnje). Za provođenje programa u ovoj školskoj godini osigurano je preko 400 tisuća kuna, a od iduće školske godine u planu je i uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja za sedme razrede osnovnih škola, za kojeg traju potrebne pripreme, uključujući i izradu priručnika.

Riječki učenici u sklopu GOO-a postaju urednici portala i kreiraju vijesti, uče kako kritički promisliti o reklamama i dobivenim informacijama te su osvijestili razliku između želja i potreba. Uče o prednostima i nedostacima društvenih mreža te ranjivim skupinama u društvu, te kako biti odgovorni vlasnici kućnih ljubimaca i ekolozi koji čuvaju svoj planet. Učenike se potiče da aktivno sudjeluju u svojoj zajednici,  donose informirane odluke i prepoznaju važnost aktivnog sudjelovanja u zajednici. Oni se senzibiliziraju za različitosti te uvažavaju i poštuju druge, tuđa mišljenja, stavove i vrijednosti. Koriste vještine javnog nastupa, prezentacije, timskog rada, suradnje, dogovaranja te poticanja i uključivanja u dijalog i debatu. Argumentirano iznose stavove i aktivno slušaju tuđe. Objašnjavaju na koji način stereotipi mogu navesti na pogrešne zaključke o pojedincima ili skupini. Određuju značenje slobode mišljenja i slobode govora.

Nastava GOO je organizirana drugačije nego na ostalim satovima. Mišljenje učenika je jako važno, potiče ih se na diskusiju, oni sami iskazuju koje bi lekcije i kada voljeli obrađivati, ima puno terenske nastave i praktičnog učenja koje ih priprema za svakodnevni život. Učenici imaju svoju građansku mapu, a ne klasičnu bilježnicu. Oni sami kroje sadržaj svoje mape, a unutra stavljaju fotografije koje su zabilježili na terenskoj nastavi, rezultate istraživanja koja su proveli, intervjue, ulaznice od događanja koja su posjetili, isječke iz medija o njima važnim momentima i sl. Naglasak je na praktičnom i iskustvenom učenju.

Prilikom znanstvene evaluacije eksperimentalnog programa pod provedbom studenata Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci uz mentorstvo dr. sc. Bojane Ćulum i dr. sc. Nene Rončević utvrđeni su pozitivni trendovi poput zadovoljstva učenika metodama, oblikom i sadržajem rada, ugodnijim radnim okruženjem, te iskazivanje želje za većom satnicom. Od usvojenog gradiva kao najvrjednije su ocijenjene spoznaje o važnosti pomaganja i uvažavanja drugih, ljudskim pravima, zdravoj prehrani i opasnostima društvenih mreža. Nastavnici su također iskazali zadovoljstvo načinom provedbe, posebice kvalitetnim stručnim usavršavanjem, a njihove evaluacije svog rada tiču se vidljivosti promjena u stavovima učenicima te njihov uvećani interes za aktualnim društvenim i političkim temama. Vrijedno je napomenuti kako je gotovo 80% neupisanih učenika istaknulo pozitivne dojmove svojih kolega koji su pohađali GOO te ih je isto potaknulo na upis.