Povodom obilježavanja blagdana sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca, riječki gradonačelnik Marko Filipović posjetio je Javnu vatrogasnu postrojbu Rijeka.

Gradonačelnik je čestitao vatrogascima njihov dan i zahvalio za sve što čine, kako prilikom spašavanja ljudskih života i imovine, tako i u drugim incidentnim situacijama u kojima je njihova intervencija potrebna.

„Vatrogasci su u takvim situacijama jedni od prvih koji izlaze na teren i interventna su služba bez koje bi funkcioniranje grada bilo nezamislivo. Naši vatrogasci godišnje imaju oko 1300 intervencija i djeluju na području od 408 kvadratnih kilometara što je puno veće područje od samog područja grada Rijeke. Budući da je njihov rad izuzeto važan svjestan sam da kontinuirano treba voditi računa, kako o nabavci nove opreme, tako i o ljudima koji ovdje rade. Briga Grada Rijeke očituje se i u nedavnom potpisivanju kolektivnog ugovora čime je Grad Rijeka unutar svojih mogućnosti poboljšao materijalna prava naših vatrogasaca“, istaknuo je Filipović i poželio vatrogascima što manje intervencija u budućnosti.

Obilježavanja blagddana sv.Florijana i posjet Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rijeka

Marko Filipović i Hinko Mance

Gradonačelnika je u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rijeka primio zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Hinko Mace koji je također svojim kolegicama i kolegama čestitao blagdan njihovog zaštitnika i istaknuo kako će cijeli mjesec biti posvećen prezentaciji vatrogastva s ciljem upozorenja i edukacije o važnosti zaštite od požara.

„Kroz cijeli mjesec održavat ćemo razne preventivne aktivnosti, a posebno bih tu istaknuo veliku promotivno-edukativnu akciju po našim vrtićima i školama gdje ćemo kroz vježbe spašavanja i evakuacije upoznati djecu s opasnostima od požara i podučiti ih kako se treba ponašati u slučaju požara te što je sve potrebno napraviti kako bi prvenstveno zaštitili i spasili sebe te koje radnje treba poduzeti kako ne bi druge ljude ili imovinu doveli u opasnost“, rekao je Mance.

Obilježavanja blagddana sv.Florijana i posjet Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rijeka

Riječki vatrogasci godišnje imaju oko 1300 intervencija

U Gradu Rijeci djeluje 140 profesionalnih vatrogasaca zaposlenih u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rijeka, kao i dva Dobrovoljna vatrogasna društva, Sušak i Drenova koji imaju po dvadesetak operativnih članova spremnih za intervencije, ali čija je uloga važna i u promociji vatrogastva među mladima. Mance je ovom prilikom spomenuo i vatrogasce koje rade u industriji, primjerice brodogradilištu 3. Maj, Rafineriji, Luci Rijeka, kao i u trgovačkim centrima. „Gdje god se okuplja veći broj ljudi, gdje postoji povećana opasnost, tu su i vatrogasci“, istaknuo je Mance. Dotaknuo se i potrebne vatrogasne opreme rekavši kako su tijekom prošle godine nabavljena dva nova vozila te kako je u planu nabaviti još 3 vatrogasna vozila.

„Kontinuitet u nabavci nove opreme je izuzetno važan, ali najvažniji do svega su ljudi koji je koriste“, zaključio je Mance.

Valja spomenuti i kako se tradicionalno, na dan sv. Florijana u organizaciji Aktiva dobrovoljnih darivatelja krvi Javne vatrogasne postrojbe Rijeka u Vatrogasnoj postaji Vežica u jutarnjim satima održala humanitarna akcija dobrovoljnog darivanja krvi.