Toplana Vojak

Obnova toplinarstva Grada Rijeke je 112.270.986,39 kuna vrijedan EU projekt ukupnih prihvatljivih troškova od 106.924.107,46 kuna, za koji su putem Urbane aglomeracije Rijeka odobrena bespovratna EU sredstva u iznosu od 83.893.707,80 kuna, i čijom će se provedbom do kraja 2023. godine omogućiti povoljnije i ekološki prihvatljivije grijanje.

Nakon što je Energo sredstvima dokapitalizacije prije 15-ak godina učinio iskorak na području distribucije plina i u potpunosti obnovio svoju plinsku mrežu na području Rijeke i susjednih općina i gradova, ovim će se projektom potpuno urediti i modernizirati druga osnovna djelatnost tvrtke – toplinarstvo.

Putem ovog vrijednog projekta omogućena je potpuna obnova sustava bez povećanja troškova za korisnike ili opterećenja gradskog proračuna. Očekuju se značajne uštede u proizvodnji i distribuciji, veća efikasnost u proizvodnji uz manji utrošak energenata, što će doprijeti smanjenju cijene centralnog grijanja u Rijeci.

Postojeće stanje toplinskog sustava

Postojeće stanje toplinskog sustava

Obnova postojećih i izgradnja novih toplovoda

Projektne aktivnosti uključuju obnovu 7,9 km postojeće toplovodne distribucijske mreže, izgradnju 2,5 km nove spojne toplovodne distribucijske mreže te obnovu četiri proizvodna pogona toplana.

Na sustavima obuhvaćenim projektom izgradnjom nove spojne toplovodne distribucijske mreže proizvodnja toplinske energije koncentrirat će se na dva centralna mjesta, na zapadnom i istočnom dijelu grada, što će doprinijeti većoj racionalizaciji i smanjenim troškovima. To će se postići spajanjem tri sustava toplinarstva na istočnom dijelu grada u jedinstveni sustav (Gornja Vežica, Vojak i Donja Vežica) te tri sustava toplinarstva na zapadnom dijelu grada (Malonji, Zamet, Krnjevo) također u jedinstveni sustav. Sustav Srdoči ostat će, radi udaljenosti, izdvojeni toplinski sustav.

Nakon provedbe projekta u Rijeci će biti obnovljeno 95% distribucijske toplovodne mreže pri čemu je 26% ili 3,8 km već obnovljeno postojećim kreditom EBRD-a u razdoblju 2015.-2018. godine, 16% je nova mreža izgrađena u sklopu projekta sveučilišta na Kampusu, dok će 53% ili 7,9 km biti obnovljeno ovim projektom. Preostalih 5% ili 0,9 km mreže u dobrom je stanju bez velikih gubitaka te je za obnovu predviđena u idućem srednjoročnom razdoblju. U konačnici, nakon rekonstrukcije i optimizacije uz izgradnju dodatnih 2,5 km spojnih toplovoda, planirana duljina toplinske distributivne mreže iznosit će ukupno 17,4 km.

Planirano stanje toplinskog sustava

Planirano stanje toplinskog sustava

Obnova toplana Gornja Vežica, Malonji, Zamet i Srdoči

Projektom će se obnoviti toplane Gornja Vežica, Malonji, Zamet i Srdoči, koje će se potpuno automatizirati kako bi se mogle daljinski voditi i upravljati njihovim radom. Obnovom će se omogućiti da sve toplane u sustavu, od kojih neke trenutno rade od 6 do 22 sata, prijeđu na 24-satni rad.

Također, u toplanama Gornja Vežica, Malonji i Srdoči će se ugraditi kogeneracijski uređaji, za istovremenu proizvodnju toplinske i električne energije te solarni kolektori za proizvodnju toplinske energije iz obnovljivih izvora. Ujedno, radi optimizacije proizvodnje toplinske energije i smanjenja troškova u toplanama će biti postavljeni spremnici toplinske energije. Oni omogućuju konstantni rad kogeneracijskih uređaja tijekom dana kako bi se energija proizvodila u optimalnom režimu.

U toplani Zamet predviđena je zamjena postojećih kotlova na srednje loživo ulje modernom kondenzacijskom plinskom kotlovnicom.

Svi proizvodni pogoni toplana prijeći će na prirodni plin kao glavni energent uz zadržavanje loživog ulja kao rezerve u iznimnim slučajevima potrebe (u slučaju problema sa isporukom plina, remonti i slično).

Ekološki prihvatljivije grijanje

Projekt će omogućiti proizvodnju više od 50% toplinske energije iz visokoučinkovite kogeneracije i obnovljivih izvora energije po najstrožim važećim standardima EU direktiva na sustavima obuhvaćenim projektom. Ovime se ujedno sustava priprema za sve veću integraciju obnovljivih izvora energije u budućnosti, a sve sukladno EU “zelenom planu”. Ekološki aspekt – Predviđa se značajno smanjenje emisija CO2 u visini od 18%, te uklanjanje SO2 iz proizvodnje.

Obnovom postojećih i izgradnjom novih toplovoda te obnovom toplana postići će se optimizacija u proizvodnji i manji gubici distribucije toplinske energije što će rezultati unaprjeđenjem učinkovitosti cijelog sustava.

Obnova toplinarstva omogućena EU sredstvima

Ukupna duljina distributivne mreže trenutno iznosi 15,7 kilometara, a toplane korisnicima u prosjeku isporuče 50 milijuna kWh godišnje. Na sustav je spojeno više od 9.500 kućanstava i poslovnih prostora.

Za realizaciju projekta EU sredstva su putem poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurana iz  Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014-2020, i to putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka.

Povezane novosti