Osnovna svrha planiranja garaže na ovoj lokaciji te izrade projekta garaže bila je riješiti kronični problem nedostatka parkirnih mjesta

Izgradnja garaže predviđena je važećom prostorno-planskom dokumentacijom grada Rijeke (Generalni urbanistički plan grada Rijeke, 2007.g.). Garaža je planirana u stambenom naselju Rastočine, na lokaciji današnjeg dječjeg vrtića (ispod stambenih nebodera – „eševa“), te ima priključak na istoimenu ulicu na južnoj strani. Prije izgradnje garaže današnji dječji vrtić treba premjestiti u novi objekt koji će biti izgrađen u neposrednoj blizini (ispod Ulice Rastočine, istočnije, prema groblju). U sklopu izgradnje garaže predviđena je i rekonstrukcija dijela prometnih površina te preregulacija prometa u kontaktnoj zoni.

Osnovna svrha planiranja garaže na ovoj lokaciji te izrade projekta garaže bila je riješiti kronični problem nedostatka parkirnih mjesta u ovom gradskom naselju, čime se postiže povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu i osiguranje bolje kvalitete života stanovnika naselja (smanjenje prometa vozila koja kruže tražeći slobodno parkirno mjesto,  smanjenje onečišćenja, buke, povećanje javnih površina oko nebodera). Stambeni neboderi („eševi“) građeni su u razdoblju od 1976. do 1980. godine,  bez odgovarajućih standarda u smislu dovoljnih površina oko samih nebodera za javne i prometne površine, što je osnovni razlog današnjih problema.

Kao priprema za izradu projekta napravljena je analiza s praćenjem stanja na terenu u kritičnom razdoblju, što s obzirom da se radi o stambenom području, predstavljaju kasno popodnevni i večernji sati tijekom radnog dana, te vikendi. Ustanovljeno je da su u ulici popunjena sva postojeća parkirna mjesta (oko 200) te se još približno 300 vozila nepropisno parkira na neoznačenim parkirnim mjestima bočno uz prometnicu čime smanjuju širinu voznih prometnih traka i otežavaju ili čak onemogućuju mimoilaženje, kao i na nogostupima čime se onemogućuje prolaz pješacima. Općenito, kako je već naglašeno, značajno je smanjena sigurnost svih sudionika u prometu.

Prema projektu garaža ima četiri etaže za parkiranje, a krov se planira urediti kao javna – zelena – površina. Garaža je sa sjeverne strane potpuno ukopana a s bočnih strana djelomično ukopana. Visinski je maksimalno uklopljena u postojeću konfiguraciju terena. Glavna vidljiva pročelja garaže su s južne strane. Visina krova garaže približno je ista kao i visina postojećeg platoa na kojem se nalazi dječji vrtić, i tu se uređuje zelena površina u kojoj je moguće urediti i dječje igralište ili neki drugi javni sadržaj manjeg obima.

U garaži je ukupno predviđeno 359 parkirnih mjesta.

Ukupna procjena troškova izgradnje garaže i uređenja vanjskih prometnih površina je 35.500.000 kn.