Na Rujevici je privatnom investicijom izgrađen novi stadion na kojem igra NK Rijeka.

Grad Rijeka značajnim se sredstvima uključio u investiciju osiguravajući zemljište, izgradnju ceste i potrebnu infrastrukturu.

Grad je osigurao dio zemljišta potrebnog za gradnju trening kampa te potrebnu prostorno-plansku dokumentaciju, konkretno Urbanistički plana uređenja sportskog područja Rujevica.

Nadalje, izrađen je idejni, glavni i izvedbeni projekt pristupne ceste budućem Kampu te je otkupljeno zemljište i izgrađena cesta.

Što se tiče opremanja kampa komunalnom infrastrukturom, izgrađen je plinovod u dužini od 675 metara.