Natječaji

10.01.2023. u 00:00

Natječaj za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije: Srdoči, Zamet, Krnjevo, Turnić, Rujevica, Plase, Škurinjska Draga, Potok, Kapitanovo, Kozala, Drenova, Orehovica, Rujevica, Pulac, Pehlin, Gornja Vežica, Pehlin, Hahlić.

Natječaj otvoren do 30.01.2023. u 12:00
07.09.2022. u 00:00

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke 3 građevne čestice u zoni Bodulovo

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke – 3 građevne čestice u zoni Bodulovo. Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda.

Natječaj otvoren do 27.09.2022. u 12:00
13.06.2022. u 00:00

Natječaj za prodaju, osnivanje prava služnosti i zakup na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka gradonačelnika objavljuje natječaj za prodaju, osnivanje prava služnosti i zakup na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije u k.o.: Rubeši, Srdoći, Rijeka i Plase.

Natječaj otvoren do 29.06.2022. u 09:00
10.06.2022. u 00:00

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke – 9 građevnih čestica u zoni Bodulovo

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke – 9 građevnih čestica u zoni Bodulovo. Prijave za sudjelovanje na licitaciji za svaku pojedinu građevnu česticu predaju se u zatvorenoj omotnici i moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Rijeke (Titov trg 3) do 29.6.2022. godine do 12:00  sati.

Natječaj otvoren do 05.07.2022. u 10:00