Gradsko vijeće na svojoj jučerašnjoj sjednici dalo je suglasnost za zaduživanje Grada Rijeke u iznosu od 158,6 milijuna kuna za realizaciju kapitalnih projekata.

Kako je kazao gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, kreditnim zaduženjem osigurao bi se dio financijskih sredstava za provođenje gradskih kapitalnih projekata, i to revitalizacije kompleksa Benčić, s uređenjem Gradske knjižnice Rijeka i Dječje kuće te uređenjem javnih površina i izgradnjom pripadajuće infrastrukture, kao i energetske obnove dječjih vrtića Kvarner, Krnjevo, Podmurvice, Potok, Veseljko te osnovnih škola Pećine, Podmurvice, Škurinje, Kozala, Ivana Zajca i Gelsi.

Riječ je o projektima čija je ukupna vrijednost 250,3 milijuna kuna. Od tog će se iznosa, 76,8 milijuna kuna osigurati putem EU fondova, 19,9 milijuna kuna osigurat će Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, a ostatak od 158,6 milijuna kuna čini vlastito učešće Grada, koje će se osigurati putem kreditnog zaduženja.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako bez zaduživanja Grada neće doći do realizacije projekata te će se morati vratiti sredstva dobivena od Europske unije.
„Sav iznos zaduženja, osim dijela za energetsku obnovu vrtića i škola, namijenjen je realizaciji  objekata vezanih uz projekt Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020. Bez odluke o zaduženju nemamo drugih mogućnosti izgraditi objekte koje smo definirali kao svoju obvezu prilikom kandidiranja za Europsku prijestolnicu kulture,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Vijećnica Ivona Milinović je kazala kako HDZ podržava energetsku obnovu vrtića i škola te načelno podržava projekt uređenja Benčića, no istaknula je kako u situaciji kad je gradski proračun 250 milijuna u minusu te još nije poznat akcijski plan za njegovo vraćanje, smatraju kako zaduživanje za projekt poput obnove Benčića nije prioritet. Dodala je i to kako će prva rata na naplatu doći 2021. godine, kada istekne mandat sadašnjem gradonačelniku.

Klub PGS-a podržao je zaduženje, istaknuvši kako je odluka o davanju suglasnosti za podizanje kredita samo posljedica do sada u etapama usvojenih odluka.
„Sredstva u proračunu za praćenje europskih programa nema i teško da koja jedinica lokalne samouprave može ulaziti ovakve projekte bez zaduženja. Potporu projektu EPK daju i Ministarstvo kulture, Vlada i sam premijer, te klub PGS-a smatra da bi Gradsko vijeće trebalo pokazati odgovornost i glasati za odluku kao nastavak prethodnih,“ kazala je vijećnica Tea Mičić Badurina.

U ime kluba SDP-Laburisti-SDSS vijećnica Tamara Martinčić istaknula kako bi se nedonošenjem suglasnosti Grad Rijeka odrekao više od 90 milijuna kuna. Podsjetila je kako je cijelo Gradsko vijeće dalo podršku za kandidiranje Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture, dobivanje titule je ponos ne samo Rijeke, već i cijele Hrvatske, te je zaključila kako je u ovom trenutku razgovor o tome da netko nije suglasan sa zaduženjem bespredmetan. Ujedno je dodala kako su svi ovi projekti koji su predmet zaduženja izrijekom navedeni u gradskom proračunu za 2018. godine te projekcijama proračuna za 2019. i 2020. godinu, s jasno navedenim izvorima financiranja, pa i zaduženja.

Vijećnik Andrej Briščik istaknuo je kako Akcija mladih podržava energetsku obnovu vrtića i škola te projekt uređenja Benčića, no predložio je da se odluka o davanju suglasnosti za zaduženje odgodi do trenutka dok Gradskom vijeću ne bude predočen plan otplate deficita nastalog u proračunu prethodnih godina.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel sa suradncima

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel sa suradncima

Zaduživanju Grada Rijeke suprotstavio se vijećnik Hrvoje Burić (Nezavisna lista Bura), smatrajući kako će Rijeka u trenutku kad se gradski proračun suočava s ozbiljnim financijskim problemima, podizanjem kredita ući u dužničko ropstvo. Rekao je kako se radi o zaduženju od gotovo 160 milijuna kuna, s time da Grad Rijeka za uređenje Benčića osigurava 130 milijuna kuna. Dodao je kako će tako Grad Rijeka 18 milijuna eura uložiti u Benčić, umjesto da se zadužio za 3,5 milijuna eura i tim sredstvima kupio zemljište na Preluku, najvrjedniji prostor na području grada ili se zadužio kako bi, u trenutku kad je velik broj djece ostao neupisan u dječje vrtiće, izgradio nove vrtiće.

Vijećnik Predrag Miletić istaknuo je kako će Lista za Rijeku podržati zaduženje, budući da je jedan od programskih ciljeva stranke obnova riječke baštine kao dijela riječkog identiteta. Dodao je kako je prevagnulo razmišljanje kako se odluka o suglasnosti mora donijeti kako se ne bi osramotili pred Europom te naglasio kako je na sadašnjem i budućem gradonačelniku ostaje velika odgovornost da održi solventnost Grada.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako samo stjecajem okolnosti prva rata dolazi na naplatu u srpnju 2021. godine, sukladno uobičajenoj praksi da se kredit počinje otplaćivati po realizaciji projekta. Odgovarajući na primjedbu vijećnika Burića da se trebalo podignuti kredit i sagraditi vrtiće, gradonačelnik Obersnel je kazao kako se je posljednjih nekoliko godina otvoreno novih 600-tinjak mjesta u dječjim vrtićima te se planira daljnje povećanje kapaciteta, dodajući kako se Bazenom Kantrida i Centrom Zamet koriste djeca, a jedan od glavnih objekata u Benčiću upravo je Dječja kuća.

Gradsko vijeće usvojilo je dvije zasebne odluke o zaduživanju – jedna koja se odnosi na projekte koji imaju potporu iz EU fondova, koja ne ulazi u ukupnu stopu zaduženja Grada Rijeke, a druga koja uključuje samo nabavku kreditnih sredstava za uređenje okoliša i infrastrukture u kompleksu Benčić te se ubraja u ukupnu kreditnu obvezu Grada Rijeke, koja na godišnjoj razini može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda. Nakon što je Gradsko vijeće usvojilo odluke o zaduživanju, one moraju dobiti suglasnost Ministarstva financija i Vlade RH.

Gradsko vijeće nije podržalo prijedlog izmjene obračunskog boda komunalne naknade

Gradsko vijeće nije podržalo prijedlog izmjene odluke o određivanju vrijednosti obračunske jedinice – boda, koja je jedan od elemenata na temelju kojih se izračunava visina komunalne naknade. Izmjene su predložili vijećnici Liste za Rijeku, Mosta i nezavisni vijećnik Josip Kukuljan, a u ime predlagača prijedlog je obrazložio Danko Švorinić iz Liste za Rijeku.

U obrazloženju prijedloga odluke stoji kako, s obzirom na činjenicu da je vrijednost obračunskog boda u gradu Rijeci značajno veća nego u drugim većim hrvatskim gradovima, predložena korekcija bi trebala imati pozitivni utjecaj na kućne budžete Riječana te konkurentnost poduzetnika.

Predloženo smanjenje iznosi 9 posto. Planirani proračun za održavanje komunalne infrastrukture za 2018. godinu iznosi 88.307.000 kn. Ukupan prihod koji je Grad Rijeka 2017. godine ostvario temeljem komunalne naknade po dosadašnjoj vrijednosti boda iznosi 97.978.233,59 kuna

„Izvješće državne revizije za 2016. godinu utvrdilo je da se oko 9 posto prihoda temeljem komunalne naknade utrošilo nenamjenski.  Iz tog razloga predviđa se da smanjenje vrijednosti obračunskog boda u predloženom iznosu neće značajnije utjecati na komunalnu opremljenost kao i obavljanje planiranih komunalnih djelatnosti. Ova mjera motivirana je prvenstveno ekonomskim politikama prema kojima smanjenje poreza imaju višestruko veći učinak na povećanje konkurentnosti od poticaja i intervencija pojedinim sektorima,“ stoji u obrazloženju.

Gradsko vijeće nije prihvatilo promjenu vrijednosti boda

Gradsko vijeće nije prihvatilo promjenu vrijednosti boda

O prijedlogu je provedeno i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, na koji je pristigla jedna primjedba građana.

Tea Mičić Badurina je kazala kako na protekloj sjednici gradonačelnik predložio pravedniju izmjenu prema zonama i namjenama te dodala kako ovako linearno smanjivanje ne djeluje logično. Dodala je kako bi po prijedlogu izmjena, primjerice, vlasnik stana od 65 m2, ovisno o zoni u kojoj se nalazi, na mjesečnoj razini uštedio 1 do 2 kune, dok bi istovremeno Grad Rijeka izgubio 9 milijuna kuna, što bi direktno utjecalo na smanjivanje komunalnog standarda.

Vijećnik Duško Milovanović (SDP) kazao je kako će se, osim komunalnog standarda, smanjiti i gospodarska aktivnost, jer će prema poduzetnicima biti usmjereno 9 milijuna kuna manje radova. Kazao je kako je istina da Rijeka ima najveći iznos komunalne naknade za 1. zonu, no u Rijeci je ta zona svedena samo na Korzo i neusporedivo manja nego u drugim velikim gradovima.

Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako od 2001. godine nije bilo korekcije visine komunalne naknade, a od onda do nas su se ulaganjima površine i oprema, od prometnica, autobusnih stajališta do dječjih igrališta i javne rasvjete, višestruko povećali, što svakako znači i povećavanje troškova održavanja.
„Komunalna naknada je jedini prihod iz kojeg se, primjerice, mogu održavati prometnice, kojih na području Grada Rijeke ima gotovo 350 kilometara. Uz ovakav prijedlog, teško možemo govoriti ne samo o povećanju izdvajanja, već i o zadržavanju standarda održavanja komunalne infrastrukture,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Grad Rijeka će analizirati mogućnost zaštite zgrade Teatra Fenice od daljnjega propadanja

Prihvaćen je prijedlog nezavisnog vijećnika Marinka Koljanina, kojeg su podržali i HNS, Lista za Rijeku te Akcija mladih, kojim je zadužen gradonačelnik da u suradnji s vlasnikom zgrade Teatra Fenice, tvrtkom Rijekakino te nadležnim Konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture analizira mogućnosti zaštite zgrade Teatra Fenice od daljnjega propadanja. Pored vijećnika, prijedloge je podržao i gradonačelnik Obersnel.

Zaključkom o aktivnostima Grada Rijeke na zaštiti i stavljanju u funkciju zgrade Teatra Fenice ujedno se zadužuje gradonačelnik da ispita mogućnosti kupnje suvlasničkog udjela 9/10 zgrade Teatra Fenice iz sredstava Proračuna Grada Rijeke, uz prethodnu procjenu troškova sanacije zgrade i njezina stavljanja u funkciju. Također, zaključkom je gradonačelnik zadužen da ispita model najma zgrade Teatra Fenice uz uvjet da vlasnik investicijskim ulaganjem obnovi zgradu i omogući njezino korištenje.

Vijećnici HDZ-a su istaknuli kako mogu podržati samo prvi dio zaključka, dok ostala dva ne mogu, te je vijećnik Josip Ostrogović kazao kako sumnjaju u mogućnost malverzacija, istaknuvši kako ne bi željeli da grad zadužuje za korist nekih privatnika. Vijećnik Koljanin je kazao kako će procjena vrijednosti nekretnine biti na dnevnom redu Gradskog vijeća te da se ne može govoriti o manipulacijama.

Skip to content