Informacija o izradi strateških i konfliktnih karata buke i nacrtu prijedloga akcijskog plana za naseljeno područje „Grad Rijeka“ za 2. krug ocjenjivanja i izvještavanja o upravljanju bukom okoliša.

Temeljem Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08), Grad Rijeka objavljuje Informaciju o izradi strateških i konfliktnih karata buke i nacrtu prijedloga akcijskog plana za naseljeno područje „Grad Rijeka“ za 2. krug ocjenjivanja i izvještavanja o upravljanju bukom okoliša.