Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke održat će se od 27. do 31. siječnja 2017. godine.

U petak, 27. siječnja 2017. godine organiziraju se javna izlaganja s obrazloženjem Prijedloga izmjena i dopuna Plana:

  • za javnopravna tijela u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u prizemlju u 11,00 sati,
  • za svu zainteresiranu javnost u Gradskoj vijećnici, Korzo 16, u 18,30 sati.

Svim zainteresiranim osobama osiguran je javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Plana u periodu od 19. do 31. siječnja 2017. godine:

  • u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju zgrade, svaki radni dan od 8,30 do 15,30 sati,
  • na web stranici Grada Rijeke
Skip to content