Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08, 44/09 i 46/12) i članka 46 Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2015. godine, donijelo je Plan raspodjele  sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2016. godini.

Za područje MO Vojak planirano je 115.000,00 kuna. Raspored komunalnih prioriteta za koja su raspoređena sredstva i u kojem iznosu možete pogledati u prilogu članka.

(M.M.)