Za realizaciju trogodišnjeg EU projekta “Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ kojim će se obnoviti Upravna zgrada bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić i brod Galeb, s ciljem da se stave u funkciju kulturno-turističkih sadržaja, Grad Rijeka će vlastito učešće u financiranju projekta osigurati iz prihoda od spomeničke rente i kreditnog zaduženja u iznosu od 44.000.000,00 kuna.

Grad Rijeka nositelj je trogodišnjeg EU projekta pod nazivom „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ kojim se urbanom obnovom i očuvanjem industrijske baštine želi potaknuti razvoj kulturnog turizma i stvaranje novih radnih mjesta na području kulturnih i kreativnih industrija te turizma i ugostiteljstva. Kroz projekt će se revitalizirati dva najreprezentativnija spomenika industrijske baštine na području Rijeke, a valja naglasiti kako je riječ o zaštićenim kulturnim dobrima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku – Upravna zgrada bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić i brod Galeb, s ciljem da se stave u funkciju kulturno-turističkih sadržaja.
Uz nositelja Grad Rijeku, projekt provode partneri – Sveučilište u Rijeci i Turistička zajednica grada Rijeke. Projekt uključuje rekonstrukciju i opremanje Palače Šećerane u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić i njegovo stavljanje u funkciju gradskog muzeja s pratećim ugostiteljskim i ostalim komercijalnim sadržajem, rekonstrukciju i opremanje broda/muzeja Galeb u funkciji odjela gradskog muzeja s pratećim ugostiteljskim i hotelskim sadržajem i uređenje središnje rute/šetnice riječke industrijske i maritimne baštine. Ova stri segmenta provodi nositelj Grad Rijeka. Rekonstrukcija i opremanje Palače Šećerane i Broda Galeb predstavljaju novu kulturnu infrastrukturu projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.

Druge dvije komponente: Istraživanje i edukacija bazirani na industrijskoj baštini grada Rijeke – provodi partner Sveučilište u Rijeci i Promidžba i vidljivost, koju provodi partner Turistička zajednica grada Rijeke.

Za projekt „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ predviđeno je 113.532.017,00 kuna

Kako je pojasnio Ante Mađerić, v.d. pročelnika Odjela za financije EU projekt „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“, čija planirana vrijednost iznosi 113.532.017,00 kuna, sufinancira se kroz Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u visini 68.891.606,18 kuna, sklopljenog 27. travnja 2017. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – MRRFEU, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU – SAFU i Grada Rijeke kao korisnika bespovratnih sredstava. Provedba navedenog EU projekta započela je u lipnju 2017. godine.

Od planiranih sredstava iz fondova EU predviđeno je 55.239.017,00 kuna, pomoć MRRFEU iz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini iznosi 700.000,00 kuna. Vlastito učešće Grada u financiranju projekta planirano je iz prihoda od spomeničke rente u visini 13.593.000,00 kuna i prihoda od kreditnog zaduženja Grada u iznosu od 44.000.000,00 kuna.

Na poziv Grada Rijeke za dostavu obvezujuće ponude za nabavu dugoročnog kunskog kredita do iznosa od 44.000.000,00 kuna javile su se tri poslovne banke, od kojih je Zagrebačka banka d.d. Zagreb dala najpovoljniju ponudu. Kredit će se vraćati u 120 jednakih mjesečnih rata, pri čemu je dospijeće prve rate 31. siječnja 2022. godine.  Gradonačelnik je kazao kako je riječ o povoljnom zaduženju budući da je rok otplate kredita 10 godina, a nominalna kamatna stopa fiksna i iznosi 1,25% godišnje. “Na žalost, projekt smo planirali prije tri-četiri godine i dok je prošao složenu proceduru i odobrenje za bespovratna sredstva EU fondova, situacija na tržištu građevinskih poslova u cijeloj zemlji, pa i šire se znatno promijenila zbog nedostatka kvalitetne radne snage, zato je udio Grada veći od planiranog. U prijavi projekta nije predviđeno financiranje nabave opreme, pa je i taj dio uvršten u iznos predviđenog kredita”, rekao je gradonačelnik i ovaj materijal proslijedio na Gradsko vijeće.

Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke u 2018.

Gradonačelnikov 50. kolegij

Nikola Ivaniš, Verena Lelas Turak i Vojko Obersnel

Na kolegiju je prihvaćeno i Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke u 2018. godini u kojem su sažeta pojedinačna izvješća 34 vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke.
Kako je iznijela ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu
Dragica Fadljević, Vijeća mjesnih odbora provela su 151 planiranu aktivnost za koje je utrošeno 807.830,07 kuna.
Sve su planirane aktivnosti većinom izvedene, a dio koji nije održan odnosi se na programe nerealizirane zbog vremenskih nepogoda, nedovoljnog odaziva građana, odnosno zbog izbora za članove vijeća mjesnih odbora koji su održani prošle godine, budući da su neka vijeća odustala od planiranih programa do konstituiranja novih vijeća. Svih 34 vijeća mjesnih odbora imala su rashode u okviru svojih financijskih planova.
Aktivnosti su provedene kroz male komunalne akcije, inicijative vijeća, ekološke akcije, Riječki program lokalnog partnerstva, programe iz područja zdravstva i socijalne skrbi i kulture, akciju Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor, sportsku rekreaciju građana, brigu o djeci, obilježavanje dana mjesnog odbora, državnih praznika, prigodnih datuma i obljetnica, tiskanje biltena i riječki karneval.
U 2018. godini tiskana su četiri biltena i to: Drenova – dva broja Luka – jedan broj Orehovica – jedan broj
Postotak rješavanja prijava komunalnog nereda i oštećenja objekta komunalne infrastrukture vrlo je visok što je rezultat dobre suradnje vijeća mjesnih odbora i tajnika mjesnih odbora s nadležnim odjelima gradske uprave, službama komunalnih i trgovačkih društava, kao i drugih institucija u čijoj nadležnosti je rješavanje određenog oštećenja. Tijekom 2018. godine prijavljeno je 920 različitih oblika komunalnog nereda, od kojih je riješeno 824, odnosno 89,57%.
Programske aktivnosti vijeća mjesnih odbora financirane su sredstvima Proračuna Grada Rijeke i ostvarenim donacijama. Ukupno je za sveukupne programske aktivnosti vijeća mjesnih odbora, naknade vijećnicima, režijske troškove i izbore za članove vijeća MO izdvojeno 2.577.089,13 kuna.

Informacija o provedenim izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Rijeci

Na izborima za članove vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina održanim 5 svibnja 2019. godine u Gradu Rijeci provedeni su izbori za devet vijeća nacionalnih manjina: albansko, bošnjačko, crnogorsko, mađarsko, makedonsko, romsko, slovensko, srpsko i talijansko te izbori za predstavnika češke nacionalne manjine. V.d. pročelnice Ureda Grada, Verena Lelas Turak jekazala kako je izbore obilježio mali odaziv glasača, svega 5,9%, što je gotovo za polovicu manje od postotka izlaska na prošlim izborima. S obzirom na to je u Gradu Rijeci izabrano devet vijeća nacionalnih manjina, a svako vijeće ima 15 članova, svakom vijeću nacionalne manjine iz Proračuna Grada uplatit će se iznos od 7.500,00 kuna što ukupno iznosi 67.500,00 kuna za troškove izborne promidžbe svih vijeća. Iznos od 500,00 kuna uplatit će se na račun Predstavnice češke nacionalne manjine.

Skip to content