Gradu Rijeci odobren je još jedan EU projekt za čiju će provedbu dobiti bespovratnih 797.785,15 kuna. Riječ je o projektu 5. ansambl koji će se provoditi u partnerstvu s HNK Ivana pl. Zajca i u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Rijeka, a cilj mu je uključenje mladih s poteškoćama u razvoju i invaliditetom u tržište rada.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 797.785,15 kuna bespovratnih sredstava od čega je iznos EU potpore 678.117,38 kn. Tako ga s 85 % sufinancira Europski socijalni fond u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, a preostalih 15 % osigurava Ministarstvo kulture RH.

Novi EU projekt Grada Rijeke pod nazivom „5. ansambl“ koji će inicirati uključivanje mladih s poteškoćama u razvoju i invaliditetom u tržište rada kroz pripremne kulturno-umjetničke aktivnosti koje će rezultirati usvojenim vještinama, radnim navikama i novim znanjima potrebnim za rad u kazalištu, predstavljen je javnosti u Salonu Grada Rijeke. Projekt se odnosi na mlade s teškoćama u razvoju i /ili osobe s invaliditetom, u dobi od 15 do 25 godina, a s ciljem formiranja novog ansambla HNK Ivana pl. Zajca.

Projekt su predstavili Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke, Marin Blažević, intendant HNK Ivana pl. Zajca, Ivone Šabarić Rubeša, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje i Mila Čuljak, Udruga za sindrom Down – Rijeka 21 i Ivan Šarar, pročelnik Odjela za kulturu.

Aktivnosti projekta 5. ansambl započele su 8.2.2018. i trajat će 18 mjeseci uz sudjelovanje brojnih kvalificiranih stručnjaka koji će raditi s mladima na osposobljavanju za sudjelovanje u izvedbenim umjetnostima.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako se radi o inovativnom eksperimentalnom projektu, prvom takve vrste u hrvatskoj nacionalnoj kazališnoj kući – HNK Ivana pl. Zajca – a koja pokreće ansambl kojeg će činiti mladi s teškoćama u razvoju i /ili invaliditetom. Suština projekta je uključivanje mladih s poteškoćama u razvoju i invaliditetom u tržište rada. „Riječ je o posebno ranjivoj skupini naših sugrađana i projektu koji je važan za unaprjeđenje kvalitete života mladih ljudi s poteškoćama u razvoju za čiju se realizaciju koriste sredstva Europskog socijalnog fonda te Ministarstva kulture RH, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.  Slični projekti već postoje u Europskoj uniji pa tako i irski grad Galway koji će 2020 također biti Europska prijestolnica kulture i s kojim grad Rijeka već surađuje ima sličan projekt“, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Ivone Šabarić Rubeša, Marin Blažević, Vojko Obersnel, Ivan Šarar i Mila Čuljak

Ivone Šabarić Rubeša, Marin Blažević, Vojko Obersnel, Ivan Šarar i Mila Čuljak

Kroz kreativne radionice iz područja izvedbenih i likovnih umjetnosti, u ,,Zajcu“ će se s mladima raditi na razvoju znanja i vještina koje će im u konačnici omogućiti i lakši pristup radu u kazalištu, odnosno osigurati im i ekonomsko uključivanje na tržište rada. Suradnja u projektu ostvarena je s Centrom za odgoj i obrazovanje Rijeka, čiji su polaznici djeca i mladi s teškoćama u razvoju i /ili invaliditetom te s udrugom Rijeka 21, čiji članovi su mladi s Downovim sindromom.

Marin Blažević, intendant HNK Ivana pl. Zajca je kazao kako kazalište već nekoliko godina programskim pristupom pokušava probiti političko-kritički led kojim je okovano hrvatsko glumište. „HNK Ivana pl. Zajca otvorio je vrata različitim grupama naših sugrađana, pod idejom Kazalište za sve. Već dvije godine surađujemo s udrugom Rijeka 21, čijih se troje članova može susresti u Kazalištu kao biljetere ili na sceni kada se glumcima predaje cvijeće“, kazao je Blažević te dodao kako je naš jezik jedan od rijetkih koji još uvijek koristi termin  “invalidi”,  odnosno adekvatan prijevod engleskog termina “disabled”, za osobe s poteškoćama u razvoju, umjesto u svijetu prihvaćenog termina  Differently abled, kojim se pojašnjava da takve osobe nisu nesposobne, već drugačije sposobne, odnosno sposobne za nešto drugo. „Zbog zakonskog okvira koji se sporo mijenja, nismo trenutno u mogućnosti zaposliti takve osobe, no možemo ih uključiti u programske aktivnosti na kreativan način, kao naš 5. ansambl i na tome ćemo raditi“, zaključio je Blažević.

Projekt 5. ansambl dio je većeg projekta koji se provodi u sklopu Europskog operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. radi postizanja bolje socijalne uključenosti mladih osoba. 

Aktivnosti projekta 5. ansambl započele su 8. veljače 2018., a trajat će 18 mjeseci uz sudjelovanje brojnih kvalificiranih stručnjaka koji će raditi s mladima od 15 do 25 godina na osposobljavanju za sudjelovanje u izvedbenim umjetnostima.

Tako je već objavljen i Javni poziv mladima s teškoćama u razvoju i /ili osobe s invaliditetom, u dobi od 15 do 25 godina. Stiglo je 25 prijava, a nakon prve pripremne kreativne aktivnosti, izabrat će se 10 mladih koji će se dalje educirati. Naime, sada slijedi pripremna kreativna radionica Igra i kreativnost, koja će rezultirati selekcijom deset polaznika za daljnje sudjelovanje na ostalim kreativnim radionicama. Cilj ove radionice je stvaranje socijalnih i prirodnih uvjeta za upoznavanje, isprobavanje i razvijanje individualnih potencijala polaznika u skladu s njegovim mogućnostima, potrebama i željama kako bi ih se osamostalilo i ohrabrilo u kreativnom razmišljanju i djelovanju

Ivan Šarar, pročelnik Odjela za kulturu je kazao kako je projekt 5. ansambl vezan i uz provedbu projekta Europske prijestolnice kulture kojem je jedan od ciljeva i doprinos povećanom i aktivnom sudjelovanju građana u kulturnim aktivnostima, s posebnim naglaskom na uključenje osoba s invaliditetom i drugih ranjivih socijalnih skupina. „Ovaj projekt konceptualno je vezan uz Luku različitosti, programski pravac EPK 2020 koji svima daje pravo na osobnost, individualnost i svoju perspektivu, a ovoj posebnoj skupini naših sugrađana daje vidljivost u javnosti“, kazao je Šarar te dodao  kako je važnost projekta upravo u tome što spaja Gradsku upravu, instituciju poput Centra za odgoj i obrazovanje, Kazalište i udruge, pri čemu je Odjel gradske uprave za kulturu samo „domaćin i administrator“.

Europski projekt 5. ansambl u sklopu poziva Umjetnost i kultura za mlade sufinancira Europski socijalni fond te Ministarstvo kulture RH, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

 

Europski socijalni fond