Grad Rijeka raspisao je Javni poziv namijenjen svim građanima za predlaganje projekata uređenja i održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini za koje građani smatraju da ih je potrebno provesti na području kvarta, odnosno mjesnog odbora u kojem žive.

Poziv na predlaganje Malih komunalnih akcija je otvoren od 10. do 31. ožujka 2021. godine, a svoje prijedloge komunalnih zahvata građani mogu dostaviti u mjesni odbor, osobno ili putem e-maila, također i u Direkciju za mjesnu samoupravu, osobno ili na e-mail: mjesna-smu@rijeka.hr, kao i putem jednostavnog online obrasca.

Što su male komunalne akcije?

Male komunalne akcije zapravo su uređenja komunalne infrastrukture prema neposrednim prijedlozima građana i  provode se s ciljem podizanja kvalitete življenja građana na području gradskih kvartova. Konkretne akcije i projekte predlažu građani, udruge građana, predstavnici stambenih i poslovnih zgrada,  vijeća mjesnih odbora i dr., a realiziraju ih Grad Rijeka i gradska komunalna društva.

Na ovaj način, direktnim se prijedlozima građana godišnje raspoređuje oko 11 milijuna kuna proračunskog novca i ovo je jedan od financijski najizdašnijih modela praticipativnog budžetiranja, a Grad Rijeka provodi ga od 2004. godine. Osim kroz predlaganje malih komunalnih akcija, građani mogu sudjelovati u kreiranju proračuna i putem prijave na Riječki program lokalnog partnerstva, putem Edukativne proračunske online igre Proračun(ajme), ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna ili koristeći obrazac iz Proračuna u malom koji se na objavljuje svake godine.

Što je moguće predložiti?

Predlagati se mogu manji komunalni zahvati kao što su: izgradnja dječjih igrališta, uređenje zelenih površina, parkirališta, postave autobusnih čekaonica, postave tijela javne rasvjete, sanacija postojećih prometnica, uređenje kolnika, izrada nogostupa, uređenje prometne signalizacije i tehničkih elemenata cesta, sanacija divljih deponija i drugo.

Budući da se radi o manjim investicijskim zahvatima na obnovi postojećih odnosno izgradnji novih  objekata komunalne infrastrukture, veliki razvojni zahvati, primjerice izgradnja autobusnog kolodvora, javnih garaža, šetnica, biciklističkih staza, pješačkih mostova, objekata vrtića, škola ili sportskih objekata, izgradnja novih prometnica, asfaltiranje bijelih cesta ili pak izgradnja vodovodne, kanalizacijske ili plinske mreže, ne mogu se financirati kroz male komunalne akcije.

Pozivamo građane da budu što konkretniji u svojim prijedlozima, odnosno navedu konkretnu lokaciju za provedbu zahvata. Općenite prijave kojima se, primjerice, predlaže više parkova, zelenih površina ili dječjih igrališta, nije moguće obraditi.

Kako se obrađuju pristigli prijedlozi?

Sve pristigle prijedloge građana analiziraju gradske službe i gradska komunalna društva u smislu moguće izvedivosti, a prioritetne liste projekata za realizaciju formiraju vijeća mjesnih odbora kao neposredni predstavnici građana na određenom području grada.

Obrada pristiglih prijedloga traje od početka svibnja do sredine studenog, a tada se oni obrađeni prijedlozi koji se mogu realizirati dostavljaju vijećima mjesnih odbora. Vijeća sastavljaju redoslijed realizacije komunalnih akcija s obzirom na financijska sredstva namijenjena pojedinom mjesnom odboru.

U konačnici, Plan raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora u 2022. godini usvaja Gradsko vijeće.

Kome i kako uputiti prijedlog?

Građani, udruge građana te ovlašteni predstavnici suvlasnika stambeno-poslovnih objekata svoje prijedloge za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture za 2022. godinu mogu uputiti:

 1. za područje Mjesnog odbora Brajda-Dolac i Školjić – Stari grad:
  – Pomerio 26, tel. 209-939, mo.brajda-dolac@rijeka.hr
  – Žrtava fašizma 2/II, tel. 209-370, mo.skoljic-starigrad@rijeka.hr
 2. za područja Mjesnih odbora Luka i Centar Sušak:
  – Verdieva 11, tel. 209-915 mo.luka@rijeka.hr
  – Šet. A. K. Miošića 8a/I, tel. 209-914, mo.centar-susak@rijeka.hr
 3. za područja Mjesnih odbora Grbci i Gornji Zamet:
  – Dražička 4, tel. 637-741, mo.grbci@rijeka.hr
  – Milice Jadranić 2, tel. 401-871mo.gornji-zamet@rijeka.hr
 4. za područja Mjesnih odbora Svilno i Pašac:
  – Svilno 82, tel.252-298mo.svilno@rijeka.hr
  – Balde Fućka 39, tel. 252-530, mo.pasac@rijeka.hr
 5. za područja Mjesnih odbora Draga i Sveti Kuzam:
  – Brig 24, tel. 458-270, mo.draga@rijeka.hr
  – Sveti Kuzam 19, tel. 251-498, mo.sveti-kuzam@rijeka.hr
 6. za područje Mjesnog odbora Drenova
  – Cvetkov trg 1, tel. 255-275, mo.drenova@rijeka.hr
 7. za područje Mjesnog odbora Gornja Vežica:
  – Dr. Zdravka Kučića 1, tel. 209-938, mo.gornja-vezica@rijeka.hr
 8. za područja Mjesnih odbora Orehovica:
  – Kalina 2, tel. 459-068, mo.orehovica@rijeka.hr
 9. za područje Mjesnog odbora Kantrida:
  – Lovranska 10, tel. 262-854, mo.kantrida@rijeka.hr
 10. za područje Mjesnog odbora Kozala:
  – Volčićev trg 2, tel. 209-934, mo.kozala@rijeka.hr
 11. za područja Mjesnih odbora Belveder i Brašćine-Pulac:
  – Volčićev trg 2, tel. 209-935, mo.belveder@rijeka.hr; mo.brascine-pulac@rijeka.hr
 12. za područja Mjesnih odbora Mlaka i Potok:
  – Giuseppea Duelle 2B, tel. 209-371, mo.mlaka@rijeka.hr
  – Milana Butkovića 2, tel. 211-168, mo.potok@rijeka.hr
 13. za područje Mjesnog odbora Pehlin:
  – Pehlin 58, tel. 269-617, mo.pehlin@rijeka.hr
 14. za područja Mjesnih odbora Podmurvice i Banderovo:
  – Dubrovačka 2, tel. 672-365mo.podmurvice@rijeka.hr
  – Rudolfa Tomšića 15 , tel. 209-916, mo.banderovo@rijeka.hr
 15. za područje Mjesnog odbora Podvežica:
  – Kvaternikova 58, tel. 209-917, mo.podvezica@rijeka.hr
 16. za područje Mjesnog odbora Pećine:
  – Janka Polić Kamova  73A, tel. 436-233, mo.pecine@rijeka.hr
 17. za područje Mjesnog odbora Srdoči:
  – Miroslava Krleže 4, tel. 624-358, mo.srdoci@rijeka.hr
 18. za područja Mjesnih odbora Turnić i Sveti Nikola:
  – Franje Čandeka 36b, tel. 209-919, mo.turnic@rijeka.hr
  – Zametska 6, tel. 209-918, mo.sveti-nikola@rijeka.hr
 19. za područje Mjesnog odbora Škurinje:
  – Save Jugo Bujkove 44, tel. 268-100, mo.skurinje@rijeka.hr
 20. za područje Mjesnog odbora Škurinjska Draga:
  – Porečka 94, tel. 514-968, mo.skurinjska-draga@rijeka.hr
 21. za područje Mjesnog odbora Bulevard:
  – Šet. I. G. Kovačića 12, tel.423-602, mo.bulevard@rijeka.hr
 22. za područje Mjesnog odbora Krimeja:
  – Kumičićeva 50, tel. 216-597, mo.krimeja@rijeka.hr
 23. za područja Mjesnih odbora Grad Trsat i Vojak:
  – Trg Viktora Bubnja 2/A, tel. 209-937, mo.grad-trsat@rijeka.hr
  – Mihanovićeva 1, tel. 209-271, mo.vojak@rijeka.hr
 24. za područje Mjesnog odbora Zamet:
  – Trg riječkih olimpijaca 3, tel. 209-270, mo.zamet@rijeka.hr

Gdje mogu dobiti dodatne informacije?

Za eventualna pojašnjenja i detaljnije informacije možete se obratiti u sjedište Vašeg mjesnog odbora na gore navedene telefone ili u Direkciji za mjesnu samoupravu i upravu putem tel. 209-296, 209-297, i na e-mail adresu: mjesna-smu@rijeka.hr., i to od ponedjeljka do petka od 8.00 do 12.00 sati.