22. gradonačelnikov kolegij održan je 22.05.2018. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16.

Dnevni red

 1. Točka 2.

 2. Točka 3.

 3. Točka 4.

 4. Točka 5.

 5. Točka 6.

 6. Točka 7.

 7. Točka 8.

 8. Točka 9.

 9. Točka 10.

 10. Točka 11.

 11. Točka 12.