23. gradonačelnikov kolegij održan je 29.05.2018. godine u sali 213, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16.

Dnevni red

  1. Točka 2.

  2. Točka 3.

  3. Točka 4.

  4. Točka 5.