Mjesni odbor Brašćine-Pulac osnovan je zborovima građana održanim od 12. do 21. studenog 1993. godine u prostorijama bivše mjesne zajednice, Kozala br.26. Mjesni odbor zastupa Vijeće, koje se sastoji od predsjednika i pet članova. Mjesni odbora Brašćine-Pulac graniči s MO Drenova, Pašac, Škurinjska draga i Kozala.