Mjesni odbor Braščine-Pulac smjestio se na izuzetno atraktivnoj lokaciji na sjeverozapadnom dijelu Rijeke. Područje Mjesnog odbora pokriva naselja Lukovići, Brašćine, Sveta Katarina i Pulac. Brežuljci na kojima  se smjestio Mjesni odbor  oduvijek su bili strateška mjesta za vladare grada na Rječini. Nastanjivali su ih još i  Iliri koji su ovdje izgradili  gradinu i svoja naselja, od davnine ovo je područje je bilo od izuzetnoga značaja za cijeli kraj.

Naš se mjesni odbor ponosi  šumom, zelenilom, ostacima Liburnijskog limesa, talijanskim utvrdama  Angheben I i II, utvrdom Monte Lesco,  jedinim grobljem za kućne ljubimce u Hrvatskoj, Kapelom Svete Katarine iz 1540., Osnovnom školom izgrađenom još  1910., pučkom šternom iz 1874., te ostacima kamenog križa iz 1900. i još mnogim drugim vrijednostima.

Ovo je  područje bilo desetljećima zanemarivano zbog postojanja vojarni, a prijedlogom  detaljnog plana uređenja (DPU) koji se odnosi na dio mjesnog odbora i obuhvaća površinu od 136ha  nastoji se srediti  prostor namijenjen prvenstveno stanovanju. U tom smislu, planovi Grada Rijeke o objektima kao što su Centar zdravstvene zaštite, škola i predškolska ustanova, planirana katolička crkva na području Pulca,  Trgovačko područje Lukovići, kao i utvrđeni načini i uvjeti gradnje naišli su na odobravanje stanovništva MO.

Istovremeno, DPU-om predložena su neka rješenja kao što su lokacija novog zatvora, Centra za djecu i mladež društveno neprihvatljivog ponašanja i Centra za liječenje ovisnosti na Pulcu, a protiv kojih su se na javnoj raspravi građani gotovo jednoglasno usprotivili.

Područje MO Brašćine-Pulac  je danas ugodno mjesto za život i odmor,  pitome prirode, sa mnogobrojnim vidikovcima.

Nakon desetljeća svojevrsne zatvorenosti zbog vojnog garnizona, područje Brašćina, Pulca i Lukovića treba ponovno vratiti Rijeci, svim Riječanima i našim gostima, ali prvenstveno na način koji našemu gradu najviše nedostaje  – kao zelenu oaza mira.

Novi zatvor i slični novi objekti niti s urbanog niti sa simboličkog aspekta ovdje jednostavno više ne pripadaju. Vjerujemo da ćemo uz već iskazanu iznimnu inicijativu građana i vijeća mjesnog odbora u zaštiti zelenih površina i kulturno- povijesnih vrijednosti na ovom području, dodatno potaknuti gradske vlasti da MO Brašćine-Pulac počnu gledati drugim očima.