Tomo Abramović, Predsjednik, HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, HRAST
Davorin Zubović, Zamjenik predsjednika, HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, HRAST
Marko Đurković, član, HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, HRAST
Milan Ivaniš, član, SDP, HSU.
Marija Krapić, članica, HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, HRAST.

Napomena: Stranačka pripadnost na dan izbora 19.10. 2014.