SANJIN MATIJEVIĆ, Predsjednik VMO, SDP
RENATA TOMIĆ, Zamjenica predsjednika VMO, HNS-ZS-ARS
GRGO RUKAVINA, član VMO, HDZ-HSS-HSP AS-BUZ-HRAST
BISERKA STEFAN, član VMO, HSU
ŽELJKO MATANOVIĆ, član VMO, HDZ-HSS-HSP AS-BUZ-HRAST (od 17. prosinca 2014.,zamjena za g.LUCIANA VUKELIĆA)

Napomena: pripadnost kandidacijskoj listi na dan izbora 19.10.2014.godine.
LUCIAN VUKELIĆ, član VMO, HDZ-HSS-HSP AS-BUZ-HRAST (do 17. prosinca 2014.)