Mjesni odbor Podvežica površine je 72,57 ha i ima 6.110 stanovnika.

Povezane novosti

Srijeda, 11. listopad 2017.

Zamjena vodovodnog ogranka i sanitarne kanalizacije

Krajem rujna započeli su radovi u Kvaternikovoj ulici i Ulici Ede Starca na zamjeni 240 m dugog vodovodnog ogranka i sanitarne kanalizacije, a ugovoreni rok trajanja radova je kraj prosinca 2017. Tijekom izvođenja radova privremeno će se ograničiti odvijanje prometa. Kolni i pješački prilaz omogućit će se uz dionicu izvođenja radova prikladnim rampama i prolazima.

Više informacija

Srijeda, 11. listopad 2017.

Obilježen Dan starijih osoba

Kao i prethodnih jedanaest godina, u suradnji s Udrugom umirovljenika – Klubom Podvežica, Vijeće Mjesnog odbora Podvežica obilježilo je međunarodni Dan starijih osoba u ponedjeljak, 2. listopada uz nastup Čakavske scene z Podvežice i gosp.  Damira Badurine.

Više informacija

Srijeda, 11. listopad 2017.

Osposobljavanje za održivu uporabu pesticida

Na temelju Zakona o održivoj uporabi pesticida (N.N., br. 14/14.) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (N.N., br. 142/12.) sve osobe koje koriste sredstva za zaštitu bilja u poljoprivredi, pri održavanju zelenila na javnim i privatnim površinama te one koji proizvode, skladište i prodaju sredstva za zaštitu bilja obvezne su pohađati osposobljavanje za održivu uporabu pesticida.

Više informacija