VLADIMIR PREDRAG, predsjednik -od 3.11.2015. – SDP, HSU .
LJUBICA STOJANOVIĆ, zamjenica predsjednika – SDP, HSU
TAMARA MARTINČIĆ, član VMO od 3.11.2015. – SDP, HSU
VALENTINO SARŠON, član PGS, LISTA ZA RIJEKU – RI, AM, HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
BRANKO FRANIĆ, član HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU
Napomena: Pripadnost kandidacijskoj listi na dan izbora 19. listopada 2014.

Novi sastav Vijeća od 3. studenog 2015: Branko Franić, Tamara Martinčić, Valentino Saršon, Ljubica Stojanović, te novi pred. Vladimir Predrag i bivši predsjednik (kao i bivši član VMO) Goran Gračanin.