Ovdje možete pogledati važeće normativne akte. Njih je Vijeće Mjesnog odbora Škurinjska Draga ih je donijelo na svojoj prvoj sjednici 19. studenog 2014. Donijeta su Pravila i Poslovnici o radu Vijeća koji su neophodni da bi Mjesni odbor mogao funkcionirati u skladu sa zakonom. Vijeće je usvojilo i Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju MO.