Gradsko vijeće Grada Rijeke na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi na sjednici održanoj 28. veljače 2002. godine donijelo je Statutarnu odluku o osnivanju MO Škurinjska Draga koja je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije 4/02