Mjesni odbor Škurinjska Draga površine je 89,82 ha i ima 4.674 stanovnika.

Povezane novosti

Petak, 18. svibanj 2018.

Održan je zbor građana MO Škurinjska Draga

U utorak, 15. svibnja u u Mjesnom odboru, održan je zbor građana za dio naselja, i to za ulice Rastočine, Mihačevu Dragu i Porečku ulicu. Tema zbora bila je rješavanje problema nedostatka parkirališta u ulicama za koje je zbor sazvan.

Više informacija

Srijeda, 9. svibanj 2018.

Poziv na zbor građana

U utorak, 15. svibnja, s početkom u 18.00 sati, u prostoru MO-a, Porečka 94, Vijeće Mjesnog odbora Škurinjska Draga poziva građane na zbor građana koji će se održati za dio naselja, i to: ulice Rastočine, Mihačeva draga i Porečka.

Više informacija