DANIJEL TOPALOVIĆ, Predsjednik Vijeća – Kandidacijska lista grupe građana
GORAN SIŠAK, Zamjenik predsjednika Vijeća – Kandidacijska lista grupe građana
ZLATA RUKAVINA, Član Vijeća – Koalicija HSS, STRANKA RADA – LABURISTI, IDS
SANDRO BLASICH , Član Vijeća – Koalicija HSS, STRANKA RADA – LABURISTI, IDS
NIKOLA BARIĆ, Član Vijeća – HDZ

Napomena: pripadnost kandidacijskoj listi na dan izbora 2.12.2018.