Miroslav Deković,predsjednik (Kandidacijska lista grupe građana nositelj Miroslav Deković)**

Julija Kordić,zamjenica predsjednika(Kandidacijska lista grupe građana nositelj Miroslav Deković)

Danijel Topalović,član do 13.4. 2023.(Kandidacijska lista grupe građana nositelj Danijel Topalović)

Anela Kajtezović, članica od 13.4. 2023.(Kandidacijska lista grupe građana nositelj Danijel Topalović)

Davor Šojat, član(Primorsko-goranski savez – PGS)

Nikolina Šaponja, članica (Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP)

Napomena: u zagradama je pripadnost kandidacijskoj listi na dan izbora 12.03.2023.